SP ČR: Vývoz je nadále na nízké úrovni

Nejnovější statistické údaje dokladují, že česká ekonomika se ještě nenastartovala.

Listopadové předběžné údaje obchodní bilance České republiky svědčí o přetrvávající nedostatečné výkonnosti naší ekonomiky a vývozu. „Meziměsíčně dosahuje vývoz řádově objemu, srovnatelném s předchozími měsíci a nevykazuje výraznou změnu,“ uvedl Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ani meziroční srovnání nepřináší zásadní obrat k lepšímu a koreluje s výsledky průmyslové výroby. „Vývoz je stále nižší na úrovni konce předloňského roku., kdy došlo k jeho propadu,“ uvedl Oldřich Körner. Navíc se na jeho korunové hodnotě příznivěji projevil slabší kurz české měny.

Dílčí zlepšení ve vývozu je patrné v silničních vozidlech, které je taženo nákupy na nových trzích, zejména v Číně. V řadě jiných odvětví dochází však k jeho poklesu, byť mírnějším tempem.

 Co se týká dovozů, ty jsou v meziročním srovnání o 8 % nižší. „Naznačuje to, že firmy nehodlají investovat, nedováží se kapitálové vybavení a domácí poptávka je nadála slabá,“ uvedl Odlřich Körner.

 V příštím období se objemy zahraničního obchodu budou podle Svazu průmyslu a dopravy ČR pohybovat na těchto nižších úrovních.

Další informace, včetně přehledných srovnávacích grafů, najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: www.spcr.cz:80/statistika/zo.htm

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět