SP ČR: Míra nezaměstnanosti ještě nedosáhla vrcholu

V prosinci se nezaměstnanost zvýšila na 9,2 procenta, pracovníky bude letos nabírat jen zhruba třetina firem.

Skokové zvýšení prosincové míry nezaměstnanosti na 9,2 procenta z listopadových 8,6 procent svědčí o pokračujícím růstu počtu lidí bez práce. Tento nárůst je způsoben zejména tím, že firmy rozvazovaly koncem roku s řadou pracovníků končící jim smlouvy na dobu určitou. Podobný skok se dá předpokládat ještě letos na podzim po příchodu absolventů středních a vysokých škol na pracovní trh.

 V průběhu celého letošního roku se nedá předpokládat zlepšení situace na pracovním trhu, kulminovat by mohla letos v podzimních a zimních měsících a počátkem roku 2011. Míra nezaměstnanosti by se podle odhadů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mohla letos pohybovat kolem desíti procent. Tento odhad se opírá o dotazníkové šetření SP ČR, podle něhož jen o něco více než třetina tuzemských firem (36 %) očekává letos nárůst počtu svých pracovníků, a to povětšinou jen mírný. Ovšem více jak dvě pětiny firem (44 %) předpokládá letos další snižování počtu pracovníků a zhruba pětina firem uvádí, že počet zaměstnanců se nezmění. „V letošním roce nedojde ke stabilizaci pracovního trhu. Podstatné jsou výrazné regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti i mezi jednotlivými odvětvími i firmami v těchto odvětvích,“ uvedl Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Předpovědi Svazu potvrzuje i skutečnost, že se snižuje počet volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo připadá 17,4 nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly totiž k 31. 12. 2009 celkem 30 927 volných pracovních míst. Jejich počet je nižší o 1 997 míst než v předchozím měsíci a o 60 262 míst menší než v prosinci 2008.

Co se týká jednotlivých odvětví, v některých je patrná křehká stabilizace z hlediska udržení počtu zaměstnanců, v jiných dojde k další redukci. To se týká například elektrotechnického průmyslu. „V elektrotechnickém průmyslu není situace stabilizována a dají se očekávat další odchody pracovníků z firem. Nejvíce jsou dopady recese zasaženi výrobci součástek a dodavatelé pro automobilový průmysl, některé firmy z tohoto oboru již opustily Českou republiku. Pro tento rok lze očekávat pokles pracovníků v odvětví až o 3 až 5 procent,“ uvedl František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace, člen SP ČR.

Ani chemický průmysl nemusí být z  hlediska počtu zaměstnanců z nejhoršího venku. „Chemický průmysl byl výrazně zasažen dopady globální recese, propad v tržbách představoval 20 až 25 procent. Tato situace se projevila i v zaměstnanosti. Ve srovnání s rokem 2008 přišlo vloni naše odvětví o zhruba pět procent pracovníků. I letošek rok bude velmi obtížný,“ uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, člen SP ČR.

Také oblast dopravy prožívá těžké chvíle a ani letos by nemusela nastat výrazná změna k lepšímu. Zástupci řady odvětví se však shodují v tom, že redukce pracovních míst by letos nemusela být tak razantní, jako tomu bylo na přelomu roku 2008 a 2009 a v průběhu loňského roku. Důvodem je, že řada firem se snaží udržet kmenové zaměstnance. To se týká například slévárenství. „Ve slévárenství sklesala zaměstnanosti v průběhu loňského roku, což bylo dáno propadem zakázek. V současné době se podniky snaží udržet pracovníky, a to zejména kvalifikované, kvůli očekávanému postupnému nárůstu zakázek,“ uvedl Jozef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren, člen SP ČR.

Jistou stabilizaci počtu zaměstnanců naznačují zástupci automobilového průmyslu. „Automobilový průmysl výrazně zasáhla recese, což se projevilo koncem roku 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009 rušením smluv s agenturními pracovníky a na druhé straně snahou o zachování kmenových zaměstnanců. Vzhledem ke stabilizaci odvětví na nižším zakázkám odpovídající úrovni se nepředpokládá pro tento rok další masivní propouštění,“ uvedl Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu, člen SP ČR.

Podobně vidí trendy v oblasti zaměstnanosti v oboru i zástupci ocelářského průmyslu. „Nehledě na nedostatek zakázek nelze už z provozních důvodů rychle snižovat zaměstnanost. Řešením je dočasná nezaměstnanost a rekvalifikace pracovníků, a to i za použití státem spravovaných evropských fondů,“ uvedl Miroslav Svoboda, vedoucí sekretariátu Odvětvového svazu hutnictví železa, člen SP ČR.

Další informace, zejména přehledné grafy, najdete na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR : www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět