SP ČR k jednání tripartity: Východiska z krize

Zástupci zaměstnavatelů se příští týden sejdou v tripartitní pracovní skupině, aby byly nalezeny společné body.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a další zaměstnavatelské organizace se na  jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartitě)  - ve čtvrtek 21. ledna - dohodly s ostatními stranami sociálního dialogu, že budou ve zrychleném postupu hledat konsensuální opatření, která jsou proveditelná současnou vládou a která zmírňují dopady hospodářské recese. Pro toto jednání slouží jako podklad na dnešním, jednání předložený vládní materiál „Východiska z krize“ a materiál schválený předsednictvím tripartity dne 16. 12. 2009. Těžištěm jednání bude nalezení společných bodů. Sociální partneři se dohodli, že po jejich nadefinování poskytnou jejich realizaci podporu. Příští týden (27. ledna) se sejdou zástupci sociálních partnerů, aby v pracovní skupině tato opatření dohodli.

 U některých návrhů je již nyní možná shoda sociálních partnerů, což zaznělo při tripartitním debatě. Jedná se například o oblast strukturálních fondů. „Je třeba podpořit, zjednodušit a zrychlit čerpání peněz ze strukturálních fondů,“ upozornil Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR na důležitost rychlosti a efektivnosti řešení v této oblasti. V této souvislosti připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj analýzu stavu využívání programů strukturálních fondů, kterou by mělo předložit do konce března.

 Jedním ze zásadních témat projednávaného materiálu byla otázka stabilizace veřejných financí, přičemž sociální partneři deklarovali podporu úsilí vlády. „Jádrem materiálu je snaha o vyrovnaný rozpočet, což podporujeme jako předpoklad pro přijetí společné evropské měny. Je však třeba revize výdajů státního rozpočtu,“ uvedl Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 Zaměstnavatelé vyjádřili názor, že hospodářská recese není zatím u konce, což potvrzují průzkumy Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 1600 členskými firmami. V souvislosti se zakázkami pro tuzemské firmy, z nichž přibližně tři čtvrtiny v první polovině roku nepředpokládají jejich nárůst, zmínili zástupci zaměstnavatelských organizací například rekonstrukci a revitalizaci největší tepelné elektrárny v ČR Prunéřov. „Pro tuzemské firmy by šlo o zakázky za 25 miliard korun,“ uvedl Jaroslav Hanák. Podle některých odhadů by tak k současné stovce subdodavatelů elektrárny přibylo dalších 200 firem a počet zaměstnanců by ze současných 400 mohl narůst ještě o 800 lidí.

Zmíněn byl i význam projektu propojení Labe-Odra-Dunaj a v této souvislosti potřeba vyřešení výstavby jezů na Labi, či možnost dostavby jaderné elektrárny Temelín.

Zaměstnavatelé zmínili i nedostatečné čerpání financí z projektu Zelená úsporám, z jehož 18 miliardového balíčku bylo „vybráno“ zatím jen zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Představitelé zaměstnavatelů poukázali na důležitost přijetí opatření pro zlepšení úrovně podnikatelského prostředí, na jehož nedobrou kvalitu upozorňuje podle šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR na 90 procent firem. Zejména jde o nezbytnost potlačení rozbujelé korupce a zlepšení legislativy. Zaměstnavatelé vyjádřili vládě v jejím úsilí při řešení těchto problémů plnou podporu.

Zaměstnavatelé upozornili i na přetrvávající existenční problémy firem spojené s nedostatečným přístupem firem k půjčkám, včetně jejich cen, a na neúměrně vysoké rizikové přirážky.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět