SP ČR: Důvěra podnikatelů stoupla, je ale hluboko pod předloňskou úrovní .

Firmy nadále nejvíce trápí přetrvávající nízká poptávka a finanční problémy.

Saldo souhrnného indikátoru důvěry v domácí ekonomiku se podle průzkumu ČSÚ zvýšilo v lednu 2010 meziměsíčně o 2,2 bodu, a to pouze u podnikatelů o 4,1 bodu (nejméně v průmyslu a nejvíce ve službách), zatímco u spotřebitelů pokleslo o 4,7 bodu. Nehledě na pozitivní signál zvýšení podnikatelské důvěry není situace zdaleka ještě stabilizována.

„Indikátor důvěry v průmyslu je stále zhruba o 20 procent níže ve srovnání s obdobím před vypuknutím krize. V případě služeb a zejména stavebnictví je tento rozdíl ještě větší a spotřebitelská důvěra se dále snižuje,“ uvedl Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nebývalý propad důvěry v ekonomiku z počátku roku 2009 vystřídal od poloviny minulého roku lehký nárůst jako důsledek zastavení dalšího ekonomického propadu. To je však výsledkem masivní rozpočtové pomoci vlád, nikoli udržitelného oživení hlavních ekonomik,“ poznamenal Oldřich Körner.

Nejnovější údaje ČSÚ, podle nichž v příštích měsících 70 procent tuzemských podnikatelů neočekává změnu v ekonomické situaci České republiky a téměř dvě třetiny (64%) nepředpokládají žádný obrat v oblasti zaměstnanosti, koresponduje s šetřením Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 1600 členskými firmami.

„Náš průzkum ukázal, že podle 70 procent firem zakázky budou stagnovat nebo půjdou ještě dolů. Zvedá se druhotná platební neschopnost. Před ekonomikou stojí navíc období rozpočtové restrikce a úspor a s tím spojené omezení poptávky,“ uvedl Oldřich Körner.

Jak potvrzují aktuální data ČSÚ, hlavními problémy firem jsou nadále přetrvávající nízká poptávka a finanční potíže. „Základní problémy podnikatelského prostředí jako nedostatečná poptávka, nezbytnost potlačení rozbujelé korupce a zlepšení legislativy, problémy firem spojené s nedostatečným přístupem firem k půjčkám, včetně jejich cen a neúměrně vysoké rizikové přirážky nejsou dosud vyřešeny,“ uvedl Oldřich Körner.

 Další informace najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: www.spcr.cz/statistika/i_duvery.htm

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět