SP ČR: Evropský byznys přichází se strategií na roky 2010-2014

Rozdíl mezi růstem evropské ekonomiky z procenta na dvě procenta by přinesl 6,5 milionu nových pracovních míst.

Konfederace evropského podnikání – BUSINESSEUROPE - adresovala dnes nově jmenované Evropské komisi svou představu východisek z krize a podpory ekonomického růstu Evropy. Pod znamením „GO FOR GROWTH“ navrhla řadu opatření, která by měla podpořit zdvojnásobení potenciálu růstu tohoto ekonomického růstu. „Rozdíl mezi růstem evropské ekonomiky z jednoho procenta na dvě procenta by znamenal 6,5 milionu nových pracovních míst a snížení veřejných dluhů o 450 miliard eur a tedy o sedm procent do roku 2014,“ uvádí se v tiskové zprávě BUSINESSEUROPE.

Předpokladem je však splnění několika předpokladů. Klíčovým momentem dokumentu „GO FOR GROWTH (Směřovat k růstu), který navrhuje agendu pro Evropskou unii na léta 2010 – 2014, je návrat k základním hodnotám tržní ekonomiky:

 • adekvátně odměňovat využití výrobních faktorů (práci a produktivní investice);
 • podněcovat podstupování přiměřených podnikatelských rizik;
 • zajišťovat transparentnost tržních cen;
 • chránit a rozvíjet práva duševního vlastnictví;
 • odhalovat a trestat podvody;
 • vymýtit poruchy hospodářské soutěže a potírat protekcionismus;
 • financovat udržitelné veřejné služby a sociální zabezpečení.

BUSINESSEUROPE, zastupující 40 zaměstnavatelských svazů z 34 zemí Evropy, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, a současně více jak 20 milionů malých, středních a velkých firem, považuje implementaci těchto principů pro prosperitu evropských podniků za zásadní.

Konfederace BUSINESSEUROPE označila přitom pět klíčových výzev, kterým Evropská unie čelí:

 • dostat se z krize,
 • řešit demografické stárnutí,
 • bojovat se změnami klimatu,
 • zajistit přístup k energetickým a surovinovým zdrojům,
 • posílit úlohu Evropy v globální ekonomice.

Experti Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří se podíleli na vypracování této strategie a zhodnotili v ní současná rizika i budoucí priority zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice, považují výše uvedených pět klíčových výzev (spolu se splněním čtyř podmínek pro trvalou obnovu, při posílení tří hybných sil podnikatelských příležitostí, s rozvojem dvou komponent pro posilování zaměstnanosti a s implementací jedné integrované politiky pro podnikání a průmysl) za řešení jak vyvést Evropu z krize a zajistit její budoucí prosperitu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s dalšími partnerskými evropskými svazy podporuje takové principy, jakými jsou zjednodušení regulatorního rámce, podpora podnikatelského ducha ve vzdělávání, podmínky pro tvorbu pracovních příležitostí, zvýšení investic do výzkumu, vývoje a inovací.

„Z dlouhodobého hlediska bude pro české podniky důležité zejména předvídání budoucích dovedností a jejich lepší sladění s potřebami podniků. Ignorování tohoto nesouladu je časovanou bombou na naší cestě ke konkurenceschopnosti,“ uvedla k dokumentu BUSINESSEUROPE Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce Mezinárodních organizací a evropských záležitostí, zastupující SP ČR v Bruselu.

Poukázala také na výraznou snahu evropských zaměstnavatelských svazů odstraňovat stávající překážky pro podnikání a eliminovat protekcionismus a také na dostatek prostoru Evropské unie k provádění ofenzivnější společné obchodní politiky a posilování pozice evropských podniků na světových trzích. „Obrovský potenciál trhu s nízkouhlíkovým a environmentálním zbožím a službami je důkazem toho, že klimatické změny představují také příležitost,“ poznamenala Vladimíra Drbalová.

 

Dokument BUSINESSEUROPE pod názvem GO FOR GROWTH, najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR:

http://www.spcr.cz/files/cz/mez_org/unice/2010-01-26_Go_for_Growth_light.pdf

 

Tiskovou zprávu BUSINESSEUROPE najdete na webové adrese: http://extranet.businesseurope.eu/docs/1/NNMLMIPAEFOGBEDPEMAPNBAHPDWD9DBYCW9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2010-00288-E.pdf

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět