SP ČR: Český pracovní trh je stále málo flexibilní

Ochota nastoupit do 14 dnů do zaměstnání není u osob hledajících práci příliš vysoká.

Míra nezaměstnanosti v České republice nadále stoupá, snižuje se i zaměstnanost, která zaznamenala nejvýraznější meziroční pokles od roku 1999. Jak vyplývá z dnes zveřejněných předběžných výsledků ČSÚ za 4. čtvrtletí 2009, podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se nezaměstnanost meziročně zvýšila o 2,9 procentního bodu a dosáhla 7,3 %. (Jiné metodiky však hodnotí míru nezaměstnanosti v ČR na úrovni 9,2 %.)

Podstatným zjištěním je skutečnost, že se snižuje obecná míra zaměstnanosti osob s jedním nebo s hlavním zaměstnáním, a to meziročně o 2,1 %. Ovšem v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie zaostává Česká republika ve flexibilitě pracovního trhu. Podíl pracujících na částečný úvazek z celkového počtu hlavních zaměstnání v zemích EU dosahuje v naší republice pouze 5,5 %. Za Bulharskem a Slovenskem je to třetí nejhorší výsledek. Průměrný podíl pracujících na částečný úvazek je přitom v zemích sedmadvacítky 18,7 %. V takových zemích jako jsou Německo, Švédsko, Dánsko či Rakousko se tento podíl pohybuje kolem čtvrtiny veškerých pracovních úvazků.

Druhým podstatným zjištěním je skutečnost, že pouze necelá třetina z 172,9 tisíce osob, které nejsou podle metodiky ILO registrované jako nezaměstnané, ale hledají práci, je ochotna do 14 dnů nastoupit do zaměstnání. Svědčí to o celkové malé ochotě a flexibilitě části tuzemské pracovní síly i nedostatečné flexibilitě pracovního trhu.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět