SP ČR: Ekonomika ČR zažila historický propad - není to překvapivé

  Letošek bude rokem váhavého oživení a pomalého obnovování důvěry s řadou rizik.

V loňském roce zažila česká ekonomika historický propad o 4,3 %. Stojí za ním hluboký pokles jejího jádra, českého průmyslu. K němu se však postupně přidávají další odvětví, zejména služby. „Výsledek jsme avizovali již po prvních masivních dvouciferných propadech průmyslu a exportu v prvním čtvrtletí 2009 a po analýze vnějších podmínek a našich průzkumů mezi podniky,“ uvedl Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na počátku krize strhával ekonomiku dolů propad vnějších zakázek a investic, veřejné výdaje a spotřeba domácností částečně masivní propad vnějších zakázek korigovaly. Ke konci roku se karta začala obracet a po prvních signálech oživení růstu indikátoru důvěry začínají růst zakázky ze zahraničí. Na obyvatelstvo však již dolehlo propouštění a zhoršení finanční situace a na stát zhoršení stavu veřejných financí. „Domácnosti a postupně i vláda začínají šetřit a jejich poptávka už slábne,“ uvedl Oldřich Körner.

Problematická zůstává situace ve firemní sféře. „Podniky jsou vyčerpané krizí, nemají dostatek zakázek a ztížený přístup k financím se výrazně nelepší, a proto neobnovují investiční aktivitu, ani neobnovují tvorbu pracovních míst,“ uvedl analytik SP ČR. Podle něho průmyslu a ekonomice vloni významně pomohly intervence evropských vlád a poptávka v rostoucích asijských zemích. Upadajícímu českému exportu vloni nalilo krev do žil šrotovné v EU, hlavně v Německu a ve Francii, které zvedlo vývoz našich automobilek o třetinu.

Je ale otázka, jaký bude rok 2010. Šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 1600 členskými firmami naznačují, že i letošek nebude zcela příznivý – například se zvýšením tržeb počítá pouze o něco více než třetina firem (36 %), a to většinou jen v řádech několika málo procent.

 Co lze tedy očekávat v letošním roce? Analytik SP ČR Oldřich Körner na tuto otázku odpovídá následovně: „Bude to rok váhavého oživení a pomalého obnovování důvěry.“

 „Klíčové problémy budou přetrvávat dál:

  • Oživení vnější poptávky budou kompenzovat směrem dolů poklesy veřejné spotřeby i domácností a klesající investice podniků, jediným tahounem slabého růstu bude export
  • Růst veřejného zadlužení není dlouhodobě udržitelný a v dohledném horizontu ohrozí nastupující oživení.
  • Oživení a případný růst ekonomiky kolem cca 1% nebudou dostatečné k obnově tvorby pracovních míst. Nezaměstnanost pomaleji, ale dále poroste přes hranici 10%.
  • Oslabený bankovní sektor nebude schopen zajistit dostatečnou expanzi úvěrových zdrojů pro podporu nových investic a objem úvěrů podnikům neporoste.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje v této souvislosti za podstatné, že se v rámci Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) našel společný jmenovatel a že vláda, zaměstnavatelé a odbory přijaly balík 38 bodových opatření, který by měl co nejrychleji pomoci churavějící ekonomice. Opatření jsou formulována konkrétně a mezi jejich základní cíle patří nastavení rovných podmínek pro podnikání a stimulace ekonomického růstu. Váhavost a nedůslednost při jejich realizaci by ekonomické oživení zásadně poškodilo. Informace o protikrizových opatřeních, které byly shrnuty do 38 úkolů pro vládu, najdete na webové adrese SP ČR : www.spcr.cz/tiskove-zpravy/sp-cr-historicka-shoda-nad-opatrenimi-proti-recesi

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět