Předsednictvo tripartity: Vláda bude plnit dohody, nehledě na nátlak zelených

 .

Závěr z jednání mimořádného Předsednictva RHSD ČR konaného dne 12. února 2010

 Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody je znepokojeno výroky a nátlakovými akcemi představitelů Strany zelených, která se snaží zpochybnit závěry tripartitní dohody nad 38 opatřeními na překonání dopadů hospodářské recese. Cílem společného materiálu bylo zmírnit dopady historicky hluboké hospodářské recese, napomoci podnikům získat zakázky, nalézt možnosti zmírnění dopadů na zaměstnanost a veřejné finance.

 Považuje za výrazný úspěch skutečnost, že sociální partneři – vláda, zaměstnavatelé, odbory, vedeni společným zájmem se dokázali shodnout na opatřeních, která by mohla přispět k překonání dopadů recese. Byl to kompromis, umění možného.

Jedná se o úkoly, jejichž plnění bude průběžně vyhodnocováno. Odmítá však, aby byl 38 bodový materiál zpochybňovat jako celek. Upozorňuje na skutečnost, že jakákoliv časová prodleva může mít vážné důsledky.

Vyjadřuje podiv nad tím, že zástupce Strany zelených, ministr životního prostředí, se osobně nikdy nezúčastnil jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity), i když byl přizván. První jeho účast je datována až lednem 2010.

Debata o východiscích z krize probíhala v rámci tripartity na různých úrovních již od listopadu 2009. Ministerstvo životního prostředí ČR dlouhodobě nespolupracuje v rámci tripartity a jeho zástupci se zúčastňují jednání velmi zřídka.

Předsednictvo RHSD jednoznačně odmítá vtahování 38 bodové dohody do předvolební kampaně a potvrzuje její platnost.

Zástupci vlády ujistili sociální partnery, že formulace Usnesení vlády ČR zavazuje její členy k plnění úkolů z materiálu „38 bodů“ a to jak věcně, tak i termínově.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět