SP ČR: Tripartita odmítla útoky Strany zelených

Svaz průmyslu a dopravy považuje zpochybňování dojednaných 38 opatření pro východiska z krize za nepřijatelné.

Praha, 12. 2. 2010  Zástupci zaměstnavatelů, vlády a odborů odmítli na dnešním mimořádném 77. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) negativní reakce představitelů Strany zelených na materiál „Krátkodobá opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků“. Ten byl přijat sociálními partnery počátkem února jako balík 38 úkolů vládě a jednotlivým ministerstvům a obsahoval opatření, která by měla přispět k nastavení rovných podmínek pro podnikání a stimulovat ekonomického růstu.

Jak se uvádí v prohlášení předsednictva tripartity, cílem společného materiálu bylo zmírnit dopady historicky hluboké hospodářské recese, napomoci podnikům získat zakázky, nalézt možnosti zmírnění dopadů na zaměstnanost a veřejné finance. Všichni sociální partneři považují tento kompromis za výrazný úspěch a ukázku schopnosti nadřadit společný zájem řešit aktuální problémy hospodářství rozporům.

V této souvislosti považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za důležité i body, související s investičními aktivitami, mezi které patří komplexní obnova elektrárny Prunéřov a podpora dostavby 3. a 4. bloku JE Temelín a podporuje investice do dopravy a dopravní infrastruktury a vytvoření podmínek pro konečné rozhodnutí o výstavbě jezů na Labi.

Některé z 38 bodů dohody byly však po jejich schválení tripartitou kritizovány představiteli Strany zelených. Jak ale ve svém vyjádření uvádí předsednictvo tripartity, je s podivem, že k negativní reakci došlo, aniž by se zástupci této strany, včetně ministra životního prostředí aktivně účastnili tří měsíčních jednání o této 38 bodové dohodě. „První účast na tripartitě je datována až lednem 2010,“ uvádí závěry jednání představenstva tripartity na adresu ministra životního prostředí Jana Dusíka. Vůči Ministerstvu životního prostředí ČR bylo uvedeno, že dlouhodobě nespolupracovalo v rámci tripartity a jeho zástupci se ho zúčastňovali jednání velmi zřídka.

Předsednictvo tripartity jednoznačně odmítlo vtahování 38 bodové dohody do předvolební kampaně a potvrzuje její platnost, přičemž vláda zavázala její členy k plnění úkolů, které vyplývají z materiálu „38 bodů“ a to jak věcně, tak i termínově.

„Veškeré obstrukce škodí situaci. Krize ještě neskončila a je třeba pracovat jak na podpoře zakázek pro firmy, tak řešit otázku zaměstnanosti a veřejných financí,“ uvedl Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět