SP ČR: Soutěž Manažer roku - nominace ukončena s nejvyšším počtem přihlášených

     Tuzemští manažeři mají co prezentovat i v době pokračují krize.

Prestižní soutěž Manažer roku uzavřela tento týden nominace s nejvyšším počtem přihlášených za celou její historii. Do letošního 17. ročníku se přihlásilo celkem 193 manažerů. V minulých letech bylo obvykle nominováno o několik desítek méně manažerů. „Je potěšitelné, že i v tomto období, kdy manažeři musí řešit důsledky globální recese, registrujeme takový zájem. Ukazuje se, že právě nyní manažeři chtějí prezentovat výsledky, jak zvládají dopady krize. Situace je všeobecně horší a krize pokračuje, přesto část manažerů má co prezentovat,“ uvedl Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, člen Hodnotící komise. Svaz průmyslu a dopravy ČR je společně s Českou manažerskou asociací zřizovatelem Manažerského svazového fondu (www.msf.cz), který je organizátorem této soutěže.

K průběhu nominací se vyjádřil i předseda Hodnoticí komise Jan Preclík: „Hospodářská krize postihla víceméně každou firmu a současný negativní trend odrazuje navrhovatele i nominované od publicity. K tomu se přidávají obavy z nepřesného odhadu dna krize a z její cykličnosti. Nominace byly proto zprvu opatrnější“.

Podle něho jsou si však účastníci soutěže vědomi toho, že při hodnocení jde jak o posouzení manažerských schopností a vývoje v delším časovém horizontu, tak také o ocenění manažerských schopností v době krize. „Současná situace zasáhla nejen do chodu firem, ale i do charakteru soutěže. Změny se tak projevily ve váze kritérií. Při hodnocení bylo rozšířeno kritérium podnikatelských úspěchů o konkurenční schopnost firmy a také nastavení strategie, jak čelit současné krizi. Právě toto kritérium představuje 30 procent z maxima 100 bodů, které může hodnocený dosáhnout,“ říká Jan Preclík.

Podle něho ti, kteří výzvu k nominaci do soutěže přijali a vstoupili do ní, jsou vysoce profesionální, suverénní manažeři – vizionáři. „Krize vždy označí ty schopné a vyzdvihne je nad ty průměrné,“ uvedl Jan Preclík.

Soutěž Manažer roku má v České republice již mnohaletou tradici. Je založena na nezávislém, nadoborovém, exaktním a objektivním hodnocení osobností české ekonomiky, neboť nominovaný účastník prochází sedmi stupni hodnocení skupinami uznávaných odborníků. Soutěž je veřejná a má podporu předsedy vlády ČR. Tak tomu je i letošním roce, kdy 22. dubna budou slavnostně vyhlášeny výsledky Manažera roku.

Informace o soutěži najdete na webové stránce www.manazerroku.cz.

 

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět