Dopady recese na zaměstnanost v automobilovém průmyslu ČR

Průměrné mzdy se v roce 2009 zvýšily jen nepatrně .

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) zveřejnilo údaje o vývoji počtu pracovníků (kmenových zaměstnanců) a mezd za rok 2009. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP dosáhla v roce 2009 výše 26 072 Kč, což je o 0,71 % více než tomu bylo v roce 2008.

Přitom průměrná mzda zaměstnanců ve firmách Sdružení AP byla ještě za 1. pololetí 2009 nižší než průměrná mzda vykázaná za rok 2008 (zhruba o 1,5 %). Je tedy možno konstatovat, že v průběhu 2. pololetí 2009 došlo ve vývoji mezd k mírnému zlepšení situace.

Obdobný vývoj byl podchycen v oblasti počtu pracovníků ve firmách Sdružení AP (kmenových zaměstnanců). Ke konci roku 2009 bylo ve 160 členských firmách Sdružení AP zaměstnáno 115 450 osob, oproti stavu k 30.6.2009 se jedná o snížení počtu kmenových zaměstnanců pouze o 0,60 % (o 700 osob).

Za 1. pololetí 2009 však došlo ke snížení o 10,29 % (o 13 318 osob), celkem za rok 2009 byl zaznamenán pokles o 14 018 osob, to je o 10,83 %. Odhady Sdružení AP provedené v závěru roku 2008 byly tedy poměrně přesné.

 „Z těchto údajů je vidět, že opatření zavedená v řadě zemí Evropské unie měla kladný dopad i na stabilizaci zaměstnanosti v automobilovém průmyslu České republiky v průběhu 2. pololetí roku 2009, uvedl prezident Sdružení AP Ing. Martin Jahn. „Český automobilový průmysl má v začátku roku 2010 relativně dobrou startovní pozici. Nicméně se očekává, že i tento rok bude pro automobilový průmysl náročný, protože oživení na světových trzích bude přicházet pouze pozvolna“, dodává prezident Sdružení AP.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět