Manažerem roku 2009 se stal Zbyněk Frolík,člen představenstva SP ČR a majitel společnosti LINET

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního 17. ročníku soutěže MANAŽER ROKU proběhlo za účasti premiéra.

Vítězem soutěže MANAŽER ROKU se pro rok 2009 stal Zbyněk Frolík, spoluvlastníkem společnosti Linet, spol. s.r.o., titul MANAŽERKA ROKU 2009 obdržela Muriel Anton, generální ředitelka Vodafone Czech Republic, a.s.

Zbyněk Frolík v roce 1990 spoluzaložil společnost Linet, která se zaměřila na výrobu zdravotnické techniky. V současné době patří jeho firma mezi pět největších světových výrobců nemocničních lůžek. Současně je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Současná krize je také krizí morálky. Přestože má Česká republika evidentní konkurenční výhody, jakými jsou relativně levná a vzdělaná pracovní síla či strategická poloha a další faktory, jsou zde i výrazná negativa, jako je korupce, což sráží naši konkurenceschopnost,“ uvedl Zbyněk Frolík.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního 17. ročníku soutěže MANAŽER ROKU proběhlo ve čtvrtek 22. dubna v pražském paláci Žofín. Tento den je v posledních letech spojen s dalšími doprovodnými akcemi a je vnímán jako Den úspěšných manažerů a firem. Letošní rok je navíc ozdoben 20. výročím založení vyhlašovatelů soutěže, České manažerské asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nejprestižnější manažerské ocenění osobně předal předseda vlády Jan Fischer, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl a manažer roku 2008 a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Jiří Cienciala. Další ceny předávali i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

„Obzvláště v této těžké době si uvědomujeme, jak důležité je silné a prozíravé manažerské vedení. A to nejen pro jednotlivé firmy, ale i pro stát. Je nepochybné, že za současnou krizí stojí společné selhání politických a manažerských elit. Jistě mají podíl na eskalaci krize, ale nelze zapomínat, že na jejím počátku byla řada chybných politických rozhodnutí diktovaných populismem, snahou zalíbit se za každou cenu bez ohledu na ekonomické důsledky,“ prohlásil při vyhlášení vítězů premiér Jan Fischer.

„Krize je nemilosrdná, nikoho nešetří, výsledky je třeba prokázat rychle a nést za ně plnou osobní odpovědnost. A manažeři musejí sami nést přímou odpovědnost za své firmy a zaměstnance. Přitom se ještě musejí vyrovnat s důsledky politických chyb, za které nemohou. Soutěž Manažer roku ocení ty z nich, kterým se podaří obstát nejlépe. Ale uznání si zaslouží každý manažer, který je přínosem pro svůj podnik,“ řekl Jan Fischer.

Za vyhlašovatele soutěže – Svaz průmyslu a dopravy ČR – upozornil jeho prezident Jaroslav Míl v úvodním vystoupení celé akce na výjimečnost doby, která na manažery klade výrazně vyšší požadavky. Poukázal i na jejich kritické vnímání současných společenských poměrů: „Nominovaní manažeři se znepokojením vnímají politickou situaci v zemi. Jak vyplývá z „osobního vyznání“ letos nominovaných manažerů, zhruba dvě třetiny z nich považují za největší aktuální problém naší republiky stav permanentní volební kampaně a neschopnost řešit společenské problémy i neexistenci jakéhokoliv pocitu společenské zodpovědnosti u některých reprezentantů státní správy a samosprávy, veřejné sféry a politických stran“.

Při vyhlašování vítězů gratuloval vítězům Zbyněk Eiselt, prezident České manažerské asociace, vyhlašovatele soutěže. „Mezi finalisty jsou opravdu špičkoví manažeři, kteří se mohou v řadě ukazatelů srovnávat i s evropskou a světovou elitou. Třiasedmdesát finalistů reprezentuje podniky a organizace, v nichž byly v roce 2009 docíleny tržby ve výši 197 miliard Kč. Manažeři řídí podniky, které zaměstnávají přes 45 tisíc osob. Intenzitu podnikání charakterizuje i vytvořená přidaná hodnota ve výši 25 miliard Kč,“ uvedl ve svém vystoupení Zbyněk Eiselt.

Ve svém projevu přivítal úspěšně manažery také Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. „Výsledky soutěže ukázaly, že je mezi námi elita manažerů, se špičkovými manažerskými výsledky, opírající se o přirozené lidské, charakterové a profesní kvality a zkušenosti. Soutěž vyhledává a představuje výrazné manažerské osobnosti, podílející se na tvorbě duševních a materiálních hodnot této republiky. Zároveň se stává živou školou managementu. Mezi letošními finalisty bylo osm do 35 let a mohli jsme vybírat Mladý manažerský talent, kterému do budoucna přejeme další úspěchy,“ řekl Jan Wiesner.

 

Soutěž oceňovala manažery v těchto kategoriích:

Manažer roku

TOP 10

Manažerka roku

Vynikající manažer střední firmy

Vynikající manažer malé firmy

Mladý manažerský talent do 35 let

Manažeři odvětví

Cena Economia a.s.

Uvedení do Síně slávy

 

Výsledková listina soutěže Manažer roku 2009

Národní komise rozhodla mezi finalisty o těch, kteří obsadili první místa v jednotlivých soutěžních kategoriích, kterými jsou:

Manažer roku 2009

Ing. Zbyněk Frolík, Linet, spol. s r.o.

Manažerka roku 2009

Muriel Anton, Vodafone Czech Republic, a.s.

Mladý manažerský talent do 35 let

Ing. Jan Marinov, ŽDB GROUP a.s.

Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)

Ing. Petr Tlustý, TRANSYS spol. s r.o.

Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců)

Ing. Pavel Pastorek, Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

Cena vydavatelství ECONOMIE

Ing. Zbyněk Frolík, Linet, spol. s r.o.

 

Síň slávy

Doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc.
Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.
Ing. Bořivoj Frýbert
Ing. Jan Fencl

 

TOP 10

 1. Ing. Zbyněk Frolík Linet, spol. s r.o.
 2. Ing. Josef Novák VEBA, textilní závody a.s.
 3. plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Ústření vojenská nemocnice
 4. Ing. Jaroslav Martínek, CSc. MZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 5. Muriel Anton Vodafone Czech Republic, a.s.
 6. Jiří Herynek ERGOTEP, družstvo invalidů
 7. Milena Veselá PROMOPRO, s.r.o.
 8. Ing. Pavel Pastorek Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
 9. Ing. Petr Tlustý TRANSYS spol. s r.o.
 10. Ing. Bc. Jiří Jež DIAMO, státní podnik

Manažer odvětví

 • ZEMĚDĚLSTVÍ
  Ing. Josef Rotter , Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
 • VÝROBA POTRAVIN A VÝROBKŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
  Ing. Ivo Mader , Impress, a.s.
 • VÝROBA TEXTILIÍ
  Ing. Josef Novák , VEBA, textilní závody a.s.
 • VÝROBA NÁBYTKU
  Ing. Martin Čudka , Wiesner-Hager Bohemia spol. s. r. o.
 • VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK
  Ing. Bc. Jiří Jež , DIAMO, státní podnik
 • VÝROBA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PRODUKTŮ
  Lubomír Dvořák , Dvořák - svahové sekačky, s.r.o.
 • VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ
  Ing. Zbyněk Frolík , Linet, spol. s r.o.
 • VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ
  Ing. Jan Czudek , Třinecké železárny, a.s.
 • VÝROBA STROJŮ A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
  Ing. Antonín Jaroš , INCO engineering s.r.o.
 • VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
  Jiří Herynek , ERGOTEP, družstvo invalidů
 • STAVEBNICTVÍ
  Ing. Martin Doksanský, MBA , SMP CZ, a.s.
 • VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
  Ing. Pavel Med , BAUMIT, spol. s r.o.
 • OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH
  Ing. Miroslav Kopřiva, MBA , ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
 • DOPRAVA, SPOJE A TELEKOMUNIKACE
  Muriel Anton , Vodafone Czech Republic, a.s.
 • PENĚŽNICTVÍ, POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANČNÍ SLUŽBY
  Manfred Koller , Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
 • BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
  Ing. Jiří Krejča , G4S Security services (CZ), a.s.
 • ZPRACOVÁNÍ DAT A SOFTWAROVÉ SLUŽBY
  Ing. Stanislav Sýkora , Asseco Solutions, a.s.
 • STÁTNÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA , Statutární město Děčín
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  Ing. Milan Janecký , VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
 • ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
  plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. , Ústření vojenská nemocnice
 • PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
  Ing. Petr Tlustý , TRANSYS spol. s r.o.
 • SLUŽBY PRO PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ
  Ing. Václav Škeřík , FARMTEC a.s.
 • SLUŽBY PRO OSTATNÍ PODNIKATELE
  Milena Veselá , PROMOPRO, s.r.o.
 • SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
  Ing. Jaroslav Martínek, CSc. , MZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

 

Cílem soutěže MANAŽER ROKU je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu a přínos k výkonnosti firmy. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Soutěž MANAŽER ROKU vyhlašují: Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Je jednou ze stěžejních akcí programu Národní politiky kvality 2010.

Záštitu nad soutěží převzal předseda vlády ČR, Ing. Jan Fischer, CSc.

Soutěž MANAŽER ROKU má u nás dlouholetou tradici. Je to nezávislé, nadoborové, exaktní, nejobjektivnější a nejprestižnější hodnocení osobností české ekonomiky. Nominovaný účastník prochází několika stupni hodnocení různých skupin uznávaných odborníků. Celý systém hodnocení je transparentní s velmi silným odborným i společenským kreditem. Soutěž je veřejná a otevřená i cizincům.

Do letošního 17. ročníku soutěže MANAŽER ROKU bylo přijato celkem 193 nominací, z nichž byli vyhodnoceni 73 finalisté. Mezi finalisty je 60 mužů a 13 žen. Nejmladší finalista má 28 let (L. Vavříková, Firma na zážitky, s. r.o.), nejstaršímu je 68 let (J. Schincke, Hvězda - Občanské sdružení) Věkový průměr všech finalistů je 49 let, v kategorii do 35 let je 8 finalistů. 18 finalistů soutěží opakovaně.

Finalisté letošního 17. ročníku pracují ve firmách, které dávají práci cca 45 tisícům zaměstnanců. Celkem 12 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců, 33 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměstnanců. Největší firma, kterou reprezentuje finalista soutěže MR, zaměstnává 5 500 zaměstnanců (J. Czudek, Třinecké železárny, a. s.). A 12 finalistů stojí v čele firem, z nichž každá zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců, např. Vodafone Czech Republic, a. s. Finalista, stojící v čele nejmenší firmy, má 4 zaměstnance (M. Škubalová, Salon Emporio s. r. o.)

Finalisté reprezentují firmy, které v uplynulém roce 2009 dosáhly tržby cca 197 miliard Kč, export z toho činil 14 mld. Kč, přidaná hodnota cca 25 mld. Kč. 21 firem dosáhlo v tržbách přes hranici jedné miliardy korun.

Již nyní je jisté, že soutěž přinese mnoho zajímavých silných příběhů lidí, kteří se snaží v době krize vykonat pro firmu, ve které působí, maximum – nenechat ji padnout, udržet výrobu i významné zákazníky, kvalifikované zaměstnance i zaměstnanost v regionu, sestavit krizový plán, naplňovat ho a postavit plán pro období po krizi. To vše je nejen o exaktních výsledcích, ale hlavně o lidech - o jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůdcovství, rozhodnosti i odpovědnosti, morálce, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději.

Regulérnost a objektivnost soutěže zajišťuje Řídicí výbor (18 členů), který ustavuje Hodnotitelskou komisi (24 členů) a Národní komisi (15 členů). Řídicímu výboru předsedá Ing. Ladislav Macka, čestný prezident České manažerské asociace. Hodnotitelské komisi předsedá Ing. Jan Preclík, M.I.M., člen výboru České manažerské asociace. Předsedou Národní komise je Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen výboru ČMA.

V rámci prestižnosti a objektivnosti prochází každý finalista soutěže sedmistupňovým systémem hodnocení. Nejdříve musí nominátoři, kterých má soutěž přes 300, zhodnotit minimálně tříletou manažerskou úspěšnost zvažovaného kandidáta a navrhnout ho do soutěže. Potom následuje několik komplexních zhodnocení a osobních auditů. Na konci tohoto řetězce stojí 15 členů Národní komise, kteří tajným hlasováním vyberou ty nejúspěšnější z nich.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět