SP ČR: Zlepšení finanční gramotnosti občanů ČR je v zájmu firem

  Předlužení pracovníci jsou problémem pro firmy, proto se zaměstnavatelé snaží o jejich vzdělávání. .

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje zvyšování finanční gramotnosti občanů České republiky a za součást tohoto procesu považuje vládou dnes schválenou Národní strategii finančního vzdělávání zpracovanou Ministerstvem financí ČR. Řada tuzemských firem musí totiž řešit nárůst počtu zaměstnanců, kteří se ocitli v situaci předlužení. O tomto trendu svědčí skutečnost, že v loňském roce bylo v této souvislosti soudně nařízeno 600 tisíc exekucí, zatímco v roce 2007 to bylo 428 tisíc.

„Firmy potřebují motivované a nestresované pracovníky a nikoliv zaměstnance, kteří se dostávají do finančních potíží a do náruče exekutorů. Předlužení pracovníci jsou pro samotné firmy zátěží kvůli vyšším nákladům na mzdové účetní a na komunikaci s úřady a exekutory,“ uvedl Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Do dluhové pasti se přitom dostávají již nejen nízkopříjmové a méně vzdělané sociální skupiny, nýbrž i drobní podnikatelé, jimž nezřídka chybí finanční vzdělání.

Vzhledem k šířícímu se problému předlužení a nedostatečné finanční gramotnosti mnohých zaměstnanců zorganizoval dne 30. dubna 2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s hejtmanstvím Středočeského kraje konferenci pod názvem „Možnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v boji proti dopadům finanční krize - finanční gramotnost, neodmyslitelná znalost každého z nás“.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět