SP ČR: Průmysl opět roste, další vývoj zůstává křehký

Nehledě na příznivá statistická čísla zůstávají zaměstnavatelé k dalšímu vývoji opatrní.

 Nárůst dubnové průmyslové produkce meziměsíčně o 1 procento a meziročně o 10,9 procenta
i meziroční zvýšení zakázek o 14,2 procenta naznačují příznivý vývoj tuzemského průmyslu. „Podle statistických údajů je průmysl za bodem zvratu a nejhorší má za sebou,“ uvedl Boris Dlouhý, zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR. Při posuzování dubnových čísel je však třeba vzít v úvahu, že výchozí základna je hluboko pod úrovní roku 2008.

 Ve střednědobém horizontu zůstává další vývoj velmi křehký a Svaz průmyslu a dopravy ČR je v hodnocení střídmý, což je dáno existujícími problémy ve vývozních teritoriích. „Nehledě na optimistické signály je další vývoj složitě předvídatelný. Klíčovou roli v něm hrají zahraniční zakázky, na nichž se mohou nepříznivě odrazit problémy zadluženosti řady evropských zemí. Také naše šetření mezi členskými firmami nenaznačují přílišný optimismus,“ uvedl Boris Dlouhý.

 Z dubnového šetření SP ČR mezi 1600 členskými firmami vyplývá, že nárůst zakázek očekávají ve III. Q 2010 jen o něco více než dvě třetiny firem (43 %). Ohledně termínu trvalejšího oživení tuzemské ekonomiky uvádí zhruba pětina firem (23 %) první polovinu roku 2010 a necelá třetina firem (31 %) druhou polovinu roku 2010. Pětina zástupců tuzemských firem (21 %) očekává trvalejší oživení české ekonomiky až v roce 2012 či později.

Další informace, včetně přehledných grafů, najdete na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR:  www.spcr.cz/statistika/prumysl.htm

 
Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět