SP ČR: Investiční pobídky zůstanou zachovány

Vláda zachovala slevu na dani z titulu investičních pobídek.

Svaz průmyslu a dopravy ČR pozorně sledoval vývoj novely zákona o dani z příjmu, která původně rušila mezi řadou dalších výjimek i slevu na dani z titulu investičních pobídek. SP ČR byl v průběhu projednávání připomínkového řízení zásadně proti uvedenému rušení zmíněné slevy, které by znehodnotilo systém investičních pobídek a v zásadě by zpochybnilo i novelizaci zákona o investičních pobídkách předloženou ministerstvem průmyslu  a účinnost celého systému, neboť by neumožňovalo poskytování té nejatraktivnější pobídky, na kterou investoři slyší, tj. daňové slevy. 

„Jsme rádi, že se podařilo přesvědčit vládu, aby investiční pobídky v současné ekonomické situaci nerušila. Zrušení pobídek by ohrozilo příliv investic do naší ekonomiky a tvorbu nových pracovních míst. Je pozitivní, že se na tom dokázala shodnout vláda jako celek včetně obou klíčových ministrů Kalouska i Kocourka," dodal prezident Svazu průmyslu s dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět