Průmysl v létě zpomalil, září je optimističtější

Český průmysl v srpnu meziročně reálně klesl o 5,2 procenta, zatímco v červenci rostl o 8,6 procenta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohromady za červenec a srpen průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,7 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad. „Na základě srpnových výsledků nelze činit jednoznačné závěry. Jedním z významných vlivů je totiž rozložení dovolených. Letošní srpen měl navíc ve srovnání s loňským o jeden pracovní den méně,“uvedl analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Bohuslav Čížek. Například celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu vedly k rozložení výsledků průmyslové produkce „ve prospěch“ měsíce července.

Podle zářijového šetření SP ČR si však tuzemský průmysl na problémy výrazněji nestěžuje. „V září se projevilo mírné zlepšení hodnoty indexu nákupních manažerů a udržel se mírný optimismus a zlepšení salda indikátoru důvěry v průmyslu. Tempa růstu produkce a zakázek budou však nižší, po roce růstových hodnot se srovnávací základna posunula,“ uvedl Bohuslav Čížek.

Výroba motorových vozidel přispěla k růstu průmyslové produkce v červenci hodnotou 6,3 procentního bodu a v srpnu naopak k poklesu 2,1 procentního bodu. Poklesy produkce zaznamenaly opět těžba a dobývání či výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tato odvětví se potýkají s poklesy již delší dobu. Meziroční pokles produkce zaznamenaly ale i výroba strojů a zařízení, elektrických zařízení či pryžových a plastových výrobků. „Některá odvětví jsou ovlivněna produkcí automobilového sektoru a rozložením dovolených. Dosavadní letošní výsledky těchto odvětví se celkově pohybují v kladných číslech a u řady z nich to vnímáme spíše jako jednorázový výkyv. Nepředpokládáme však, že se obnoví tempa růstu z první poloviny roku,“ míní Bohuslav Čížek.

Kladné hodnoty si nadále udržela výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů či výroba chemických látek.

Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla průmyslová výroba meziročně o 2,8 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezonních vlivů nižší o 3,6 procenta. „Konečná hodnota je záporná a ne příliš příznivá. Tento pokles je pod naše očekávání,“ uvedl Bohuslav Čížek. „Naše signály z posledních dní ukazují, že tuzemský průmysl si na problémy výrazněji nestěžuje. Spíše se mu daří kondici a očekávání udržet, a to i přesto, že výsledky eurozóny a Německa jsou níže než původní očekávání. Zakázky i důvěra v Německu v posledních měsících ochladly. Jsou zde i rizika v souvislosti se sankcemi vůči Rusku,“ konstatoval Bohuslav Čížek.

Kromě aktuálních výsledků našich šetření se v měsíci září projevilo mírné zlepšení hodnoty indexu nákupních manažerů („PMI“, 55,6 bodu) a udržení mírného optimismu a zlepšení salda indikátoru důvěry v průmyslu. „To, že tempa růstu produkce a zakázek budou kladná, ale postupně nižší, jsme již několikrát avizovali a naše očekávání neměníme.

Po roce růstových hodnot se srovnávací základna posunula. Září by mohlo opět přinést kladnou hodnotu, ale žádné oslnivé hodnoty nečekáme. A to i vzhledem ke skutečnosti, že loňské září patřilo z hlediska výsledků produkce k nejlepším měsícům roku 2013. Srpnové výsledky nechceme zatím přeceňovat a předpokládáme, že kladná hodnota potvrdí kondici průmyslu,“ dodal Bohuslav Čížek.

 

Meziroční růst hodnoty zakázek v srpnu (1,4 %) je sice nejnižší od června loňského roku, ale SP ČR ho vnímá spíše jako výkyv, přičemž stále jde o kladnou hodnotu. I když i zde platí pro následující měsíce předpoklad slabších, byť kladných, temp růstu. Pokles zakázek v srpnu táhly dolů zejména výroba motorových vozidel (meziroční pokles 6,1 %, příspěvek -2,1 p.b.) a ostatních dopravních prostředků (meziroční pokles 52,7 %, příspěvek -1,9 p.b.), u které se v září dá očekávat návrat do kladných čísel. Převážně kladné zakázky ostatních sektorů dokázaly tyto dva poklesy kompenzovat. Rostly například zakázky ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů či u výroby elektrických zařízení.

Shrnutí hlavních bodů:

  •          Svaz průmyslu a dopravy ČR očekával lepší výsledek.
  •          Ze záporné hodnoty nelze činit obecné závěry.
  •          Jedním z faktorů výkyvu bylo rozložení celozávodních dovolených (výrazné například u automobilového průmyslu s částečným efektem do navazujících odvětví).
  •          Poklesy jsou dlouhodobě v odvětví těžby a dobývání či u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
  •          Z šetření SP ČR nevyplývá tendence poklesu průmyslu.
  •          V září lze očekávat návrat do kladného čísla, jeho „mírná“ výše bude ovlivněna silnou srovnávací základnou loňského roku.
Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět