SP ČR vyzývá poslance: Urychleně schvalte energetické zákony

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a dalších šestnáct signatářů otevřeným dopisem apelují na Poslaneckou sněmovnu ČR a Senát s žádostí o urychlené projednání balíku zákonů v oblasti energetiky.

Poslance a senátory vyzval, aby byl energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie ve Sněmovně i Senátu především kvůli urychlení schvalovacích procesů projednáván jako jeden sněmovní respektive senátní tisk. Signatáři, zastupující rozhodující část energetických subjektů v České republice, poukazují na to, že oba zákony jsou silně provázány a jejich případně oddělení by mohlo přinést závažné obsahové i procesní problémy. Apelují na to, aby byl zvolen takový způsob projednávání, který by umožnil dostát navrhované platnosti zákonů od 1. 7. 2015. Protahování projednávání by mohlo způsobit problémy českému hospodářství, ale i postih ze strany Evropské komise.

Otevřený dopis byl zaslán poslancům a senátorům a předám předsedovi vlády v rámci jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity).

Otevřený dopis je k dispozici zde:

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět