Průmyslová výroba lehce zvolnila, optimismus zůstává

V souladu s očekáváními Svazu průmyslu a dopravy ČR zmírnilo tempo růstu průmyslové produkce v měsíci říjnu na meziroční hodnotu růstu 3,2 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,5 %. „Výsledek není tak oslnivý jako v září, přesto v průmyslu nadále mírně převažuje optimismus. Nižší hodnotu růstu průmyslové produkce jsme očekávali a v následujících dvou měsících nepředpokládáme její pokles,“ uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

„I přes postupné vyčerpávání efektu srovnávací základny či slabší než očekávaný růst v eurozóně zůstává průmysl klíčovým tahounem naší ekonomiky a zakázky naznačují pokračování růstu, i když mírnějšími tempy než na začátku roku,“ uvedl Bohuslav Čížek. Průmyslu se daří udržovat si svou pozici, přičemž výroba motorových vozidel zůstává klíčovým faktorem.

Kondici průmyslu potvrzují i další indikátory jako je index nákupních manažerů, šetření SP ČR či konjunkturální průzkumy. „Nejedná se o historická maxima či závratné růsty, ale očekávání zůstávají spíše v kladných hodnotách,“ uvedl analytik SP ČR.

Hodnota nových zakázek podle ČSU vzrostla o 8,3 %, obdobná tempa zaznamenaly zahraniční zakázky (+8,8 %), tak i domácí zakázky (+7,5 %). Ve výsledcích se postupně projevuje i jeden z faktorů, a to určitá stabilizace domácí poptávky, kterou můžeme pozorovat například na výsledcích HDP za tři čtvrtletí letošního roku či na zahraničním obchodě, kde roste výrazněji jak export, tak import.

Největší nárůsty nových zakázek se týkaly výroby motorových vozidel, výroby ostatních dopravních prostředků či výroby počítačů, elektronických a optických zařízení. U výroby motorových vozidel a výroby počítačů rostla tempa domácích zakázek rychleji než u zakázek zahraničních. U většiny ostatních sektorů rostly rychleji zakázky zahraniční. Kromě zmíněných sektorů se zvýšila produkce a zakázky například ve výrobě chemických látek. Naopak pokles produkce se týkal odvětví s dlouhodobě spíše slabšími výsledky, jimiž jsou těžba a dobývání, výroba oděvů či tisk a rozmnožování nahraných nosičů.

Další informace najdete na webové stránce ČSÚ:

www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpru120814.docx

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět