Prezident SP ČR jednal s ministrem R. Brabcem

Zástupci SP ČR a MŽP se shodli na akutní potřebě řešit problematiku odpadového hospodářství, pomoci by měl Ační plán.

Počátkem příštího roku bude přijat Akční plán pro oblast environmentální legislativy, který vymezí základní témata spolupráce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Ministerstva životního prostředí ČR. Dohodli se na tom při dnešním jednání prezident SP ČR Jaroslav Hanák s ministrem Richardem Brabcem. Dohoda navazuje na dřívější Memorandum o spolupráci z roku 2012. „Obě strany mají enormní zájem na řešení problémů,“ uvedl k setkání Jaroslav Hanák.

Akční plán se bude zabývat i dopracováním věcných záměrů zákona o odpadech a věcným záměrem zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tyto věcné záměry mají být dopracovány do podoby paragrafovaného znění.

Věnovali se i problematice EIA, resp. tvz. jednotného povolovacího řízení, který je klíčovým pro zlepšení investičního prostředí v ČR. Ministr Brabec při jednání zdůraznil význam SP ČR jako reprezentanta průmyslové sféry v ČR.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět