SP ČR podporuje úplné zpřístupnění zásob hnědého uhlí

 

Rozhodnutí o prolomení limitů se odkládá na druhou polovinu roku, problémem jsou rozpory uvnitř koalice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na 115. plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) v pondělí 2. února podpořil Svaz průmyslu a dopravy ČR jako klíčový zástupce zaměstnavatelů při projednávání návrhu Surovinové politiky ČR úplné využití zásob hnědého uhlí na velkolomech ČSA i Bílina.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo čtyři varianty možného prolomení těžebních limitů, od jejich zachování přes částečné prolomení až po úplné prolomení, což by mohlo znamenat zbourání celého Horního Jiřetína a části obce Černice. Vláda ale není v otázce prolomení limitů jednotná. Zatímco ministr Mládek připústil  alespoň částečné prolomení limitů, ministr financí za hnutí ANO Andrej Babiš je proti jakémukoli posouvání limitů těžby. Výhrady dal najevo na schůzce tripartity i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Odboráři i zástupci zaměstnavatelů prosazovali však úplné prolomení limitů těžby. „Hnědé uhlí je naprosto zásadní surovinovou strategii této země. Je to naše největší bohatství a bylo by hrubou chybou, když neprolomíme limity, abychom dováželi miliony tun uhlí,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, proč chce limity prolomit. 

Podle šéfa odborů Josefa Středuly i někteří obyvatelé okolních obcí zasažených těžbou prolomení limitů úplně neodmítají. „Já jsem i dneska dostal prostřednictvím sociální sítě informaci přímo z Horního Jiřetína, že pokud by byly pro občany dostačující náhrady, když odejdou z domů a budou hledat nové bydlení, že 75 procent je připraveno toto realizovat,“ uvedl. 

K dohodě na tripartitě tedy nedošlo, do června má být připravena argumentace pro všechny čtyři varianty řešení limitů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR nadále zastává variantu č. 4, tedy plné využití zásob uhlí na lomu ČSA i Bílina:

„Efektivní a udržitelné zajištění a využívání energetických, rudních, nerudních, stavebních i netradičních a high-tech nerostných zdrojů ku prospěchu obyvatel i konkurenceschopného národního hospodářství České republiky“. To je základní vize surovinové politiky. Jediným naplněním této vize je podle názoru SP ČR uvážlivé, hospodárné a maximálně efektivní využití zdrojů nerostných surovin, které má Česká republika k dispozici.

● Hnědé uhlí je dokonce nejdůležitější takovou surovinou, protože na něm stojí polovina české energetiky a je důležitým faktorem strategické bezpečnosti České republiky. SP ČR vychází z toho, že zříci se tohoto bohatství znamená významně poškodit zájmy občanů ČR. Nedostatek hnědého uhlí by znamenal v dlouhodobém horizontu zvýšení cen energií a ohrožení dostupnosti levného a ekologického zásobování teplem pro statisíce domácností ČR.

● Poškodilo by to i zájmy českého průmyslu. Mnoho nejdůležitějších českých průmyslových firem je závislých na dostupnosti levného domácího uhlí, které nemá v současné době adekvátní náhradu.

● SP ČR navrhne tripartitě, aby doporučila české vládě v oblasti nakládání s hnědým uhlím variantu č. 4 – tedy plné využití zásob uhlí na lomu ČSA i Bílina.

● Současný stav legislativy dává dostatečné záruky zohlednění všech oprávněných zájmů jak obyvatel dotčených území, tak ochrany životního prostředí. Další existence usnesení vlády č. 444/1991 a následujících je tedy zbytečná. 

 

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět