Zástupci SP ČR i ministr průmyslu jednali o technickém vzdělávání

 

Na Vysokém učení technickém v Brně se na diskusním semináři sešly desítky podnikatelů.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celoroční projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání, vyhlášený Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na zvýšení zájmu české veřejnosti o průmysl a technické školství pokračuje. Na jeho podporu dnes vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na diskusním semináři na Vysokém učení technickém v Brně, jehož se kromě akademiků zúčastnily desítky podnikatelů z jihu Moravy. SP ČR zde reprezentoval Jiří Holoubek, člen jeho představenstva a prezident Českomoravské elektrotechnické asociace.

„Osobně bych byl velmi rád, kdyby Rok průmyslu a technického vzdělávání odstartoval trvalý zvyšující se zájem obyvatel o český průmysl. Za důležité považuji kromě dlouhodobých efektů ve formě systémových změn v oblasti technického vzdělávání, jako jsou financování, firemní školy, podíl jednotlivých odvětví průmyslu, odbornost pedagogů, i efekty krátkodobé, které mohou ovlivnit bezprostřední rozhodování žáků a studentů posledních ročníků základních a středních škol,“ uvedl Jiří Holoubek. „V Českomoravské elektrotechnické asociaci máme řadu dobrých zkušeností ze spolupráce jak s technického školství, tak i státních institucí s průmyslovými podniky,“ konstatoval.

Právě Vysoké učení technické (VUT) v Brně je příkladem spolupráce SP ČR s akademickou sférou na přípravě budoucích techniků. Vedle řady aktivit je také realizátorem projektu popularizace techniky a technických oborů v mateřských školkách. "Vysoké učení technické v Brně patří mezi špičková výzkumná pracoviště v rámci České republiky i v evropském kontextu. Staráme se o technický dorost doslova od mateřské školy. Chce větší zájem o techniku mezi mladými prosazovat též prostřednictvím motivačních seminářů pro žáky základních škol i středoškoláky. Snažíme se studentům a jejich učitelům ukázat, jak rychle postupuje technologický pokrok a jaké dobrodružství přináší technický výzkum,“ uvedl na setkání rektor VUT Petr Štěpánek.

VUT je jedním z členských subjektů SP ČR a společně s ním každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno vyhlašuje soutěž Zlatá medaile, kterou organizují Veletrhy Brno.

Jako nejstarší vysoká škola na Moravě vychovalo a formovalo za 115 let své existence mnoho generací vynikajících inženýrů a techniků. Společný seminář několika desítek jihomoravských průmyslníků a akademiků byl ale věnován především přítomnosti a budoucnosti.

"Úspěch našeho průmyslu bude záviset na tom, jak se nám podaří vychovat nové generace techniků. Technickému vzdělávání je třeba věnovat mimořádnou pozornost na všech úrovních, tak jak nám to ukazují projekty VUT. Musíme též posilovat prestiž technických oborů, které nabízejí perspektivní uplatnění na trhu práce,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Rok 2015 jsme vyhlásili rokem průmyslu a technického vzdělávání. Stesky nad nedostatkem technicky vzdělaných odborníků a zdatných řemeslníků slyším snad v každém průmyslovém podniku, který navštívím. Proto je důležité ukazovat dobré příklady výchovy technických elit a aplikovaného výzkumu, a proto jsem také navštívil Vysoké učení technické v Brně. Například Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií se dlouhodobě věnuje energetickému výzkumu. A obecně patří VUT mezi špičková výzkumná pracoviště, které nabízí zajímavou spolupráci průmyslovým firmám a svým studentům dobré uplatnění na trhu práce,“ dodal ministr Jan Mládek.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět