Pardubický kraj zahájil Rok průmyslu a technického vzdělávání

 

V Pardubicích se sešla stovka podnikatelů a ředitelů škol: Cestou ovlivnění rodičů a dětí je propagace technických soutěží.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Více jak stovka zástupců firem a škol se dnes sešla v Pardubicích k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně se svými partnery. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.

Hlavním tématem byl nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a možnosti propagace poly/technických oborů i současné aktivity spolupráce firem a škol. Podle šetření SP ČR v Pardubickém kraji zhruba tři čtvrtiny firem pociťují nedostatek technickým profesí jako jeden z hlavních problémů podnikání. Navíc populační křivka není vůči poptávce firem nikterak příznivá, jestliže v roce 2004 bylo v kraji na středních školách přibližně 28 tisíc žáků, v této době je to o sedm tisíc méně.

„Typická je pro region poptávka ze strojírenských oborů, elektrotechniky, výroby dopravních zařízení či stavebnictví,“ uvedl Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Jak k tomu dodal Petr Klimpl z Úřadu práce Pardubice, největší poptávka je v regionu po svářečích, seřizovačích a obsluze obráběcích strojů, po montážních dělnících, nástrojářích a řidičích nákladních aut. „Až třicet procent firem v kraji postrádá technicky vzdělané vysokoškoláky,“ doplnila Marie Černošová,ředitelka regionální kanceláře agentura CzechInvest.

Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém dlouhodobě neodpovídá poptávce napříč Českou republikou, jsou firmy nuceny spolupracovat se školami, především technickými vysokými školami a odborně zaměřenými středními školami a učilišti. Právě v Pardubickém kraji spolupracuje se školami až 60 procent místních firem. Přispívá k tomu i projekt POSPOLU / http://www.nuv.cz/pospolu /. Jak uvedl Jan Wiesner, člen představenstva SP ČR, právě Rok průmyslu a technického vzdělávání by měl být impulsem ke zviditelnění takových aktivit a projektů jako jsou právě v Pardubickém kraji.

Z diskuse při setkání vyplynuly některé návrhy, které by měly pomoci změnit situaci. Jedním z nich byl požadavek na zavedení povinných ručních prací do základních škol. Problém vidí podnikatelé také v nedostatku kariérních poradců. Zástupci firem požadovali i otevření hranic pro příchod většího počtu technických pracovníků.

V neposlední řadě přítomní zmiňovali potřebu cíleného pozitivního ladění rodičů a dětí vůči technice. „Veřejnost považuje průmysl za tradiční a nedostatečně inovativní a technické obory jako nepřitažlivé. Přitom právě tito absolventi mají tu nejlepší šanci uplatnit se na trhu práce a najít dobré a perspektivní zaměstnání. Uvědomujeme si však silnou setrvačnost,“ uvedla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR.

K tomu, aby se setrvačnost ve vnímání technických oborů změnila, přispívají různé soutěže,

včetně soutěže Řemeslo SKILL/ http://www.stavebniskola.cz/soutez-remeslo---skill- /,

soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika / www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz /

či soutěž Byznys trefa / https://vav.upce.cz/soutez-byznys-trefa /, kterou organizuje Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Slavnostní finále studentského klání o nejlepší podnikatelský záměr proběhne 12. února v historické budově univerzity.

Kraj měl či má další aktivity jako je fotografická soutěž Řemesla kolem nás, soutěž o nejlepší facebook či úspěšný a stále se rozšiřující projekt Technohrátky / http://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky.aspx /, který zprostředkoval kontakt s technickými obory téměř 3 tisícům žáků. I díky těmto aktivitám stoupl počet přihlášek v Pardubickém kraji za poslední dva roky na střední odborné školy o 14 procent.

 

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět