Tripartita jednala o penězích z EU i elektronické evidenci tržeb

Zástupci SP ČR upozornili na nutnost důkladné přípravy podmínek pro implementaci systému. 

Svaz průmysl a dopravy ČR (SP ČR) vyzval v pondělí 16. března na Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby soustředila akcenty svého resortu nejen na dočerpání prostředků z minulého programovacího období, nýbrž zejména na nové programovací období let 2014 až 2020. Současně tripartita vyjádřila podporu krizovému řízení ministerstva pro místní rozvoj nad ohroženými operačními programy, což může alespoň očekávanou ztrátu snížit. Podle černého scénáře MMR by se nemuselo dočerpat více jak 80 miliard korun.

Ve svém stanovisku SP ČR konstatoval, že již nebude možné zachránit všechny prostředky z období 2007-2013. „Nepovažujeme za vhodné dočerpat peníze za každou cenu, a to z důvodu rizika korekcí, které by pak šly na vrub státního rozpočtu," uvedl Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. Současně zástupci SP ČR upozornili, že Česká republika je takřka na konci peletonu zemí EU v přípravě čerpání prostředků na nové programovací období.

„Jsme znepokojeni posunutím termínu schválení operačních programů až na konec června 2015 a žádáme vládu, aby prostřednictvím MMR učinila všechny možné kroky a garance k tomu, aby mohly být nové výzvy vyhlášeny ještě před definitivním schválením programů v první polovině roku," uvedl Jaroslav Hanák.

Tématem tripartitního jednání byl i postup příprav elektronické evidence tržeb. SP ČR a další zaměstnavatelské svazy, stejně jako i odbory, vyjádřili podporu vládě v jejím úsilí zavést tento systém, jehož hlavním záměrem je efektivnější výběr daní. Vztahovat by se měl na 600 tisíc subjektů.

Co SP ČR považuje pro účinnost systému za nutné, je minimalizace výjimek. V tom se shoduje s Ministerstvem financí ČR.

Jeho zástupci upozornili na nutnost důkladné přípravy podmínek pro implementaci systému a na precizní technickou přípravu. Tripartita se shodla na klíčovém významu rozsáhlé a dostatečně účinné osvěty daňových poplatníků, kterých se systém bude týkat. S kampaní počítá i MF ČR, včetně zprovoznění call centra.

Tématem jednání tripartity byla i problematika personáních agentur. SP ČR a zástupci dalších zaměstnavatelů se shodli na tom, že vláda by se měla zaměřit na kontrolní činnost na vyhledávání a sankcionování nekalých praktik na trhu agenturního zaměstnávání např. zastřené agenturní zaměstnávání. Požadovali také, aby pokračovaly práce na přípravě legislativních návrhů změn právní úpravy.

Růžena Hejná
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět