Svaz Hutnictví železa žádá legislativu příznivou pro obor

Podrobnosti přináší nově zveřejněná prezentace očekávaného vývoje ocelářství v příštích letech.

DSCF3803

Odvětvový ocelářský svaz Hutnictví železa, a.s., zformuloval pro svou činnost hlavní úkoly na období let 2015 až 2020, s výhledem do roku 2030. Svou predikci jeho zástupci spolu s představiteli ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) představili 20. května na semináři v Praze.

V uvedeném období chce v prvé řadě usilovat o to, aby nebyla schválena taková ekologická legislativa, která by přinesla ohrožení životaschopnosti a nerovné podmínky pro ocelářství, ČR na globalizovaném trhu. Zároveň se chce zasazovat o realizaci investic, které budou odstraňovat nepříznivé vlivy na životní prostředí.

V oblasti výzkumu, vývoje, inovací a jejich realizaci se svaz chce aktivně zapojovat do přípravy jednotlivých projektů výzkumu, vývoje, inovací i do jejich realizace. S tím souvisí i vytváření pracovních příležitostí, dosahování odbornosti technického a řemeslného vzdělávání a pro řešení sociálně zaměstnaneckých otázek připravit kvantifikaci pro orientaci trhu práce.

Ocelářský svaz chce účinně vyvíjet součinnost a spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)  i dalšími příslušnými rezorty (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí apod.). Hlavními tématy pro nadcházející období bezpochyby bude ekologie, recyklace, ceny energií, technické vzdělávání, odborný výzkum a rovněž využívání Operačních programů.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět