Technické mateřské školy zvou na konferenci


mates
První ročník projektu MATES - Technické mateřské školy, který si klade za cíl vést děti k technickému vzdělání, řemeslu a dovednostem už od útlého věku, završí konference, která se koná 4. června v Praze. Kromě zhodnocení dosavadních výsledků poslouží konference zejména k vzájemné výměně zkušeností i kontaktů – do projektu je zapojeno 21 mateřských škol z celé republiky.

Ideou Technických mateřských škol je nabídnout dětem už v raném dětství možnost „osahat“ si nejrůznější nářadí, ozkoušet si různé výrobní techniky, postupy i práci s materiálem. „Děti tak zažívají radost z tvoření i z hotového díla. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o techniku co nejdříve a pomoci jim odhalit třeba dosud netušený talent, což se jim může hodit v pozdějším věku, jelikož technicky vzdělaní lidé v dnešní průmyslové, internetové a obecně znalostní ekonomice najdou uplatnění vždy,“ vysvětlila Petra Vachová, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, která je nositelem projektu společně s partnery Societas Rudolphina, Českou manažerskou asociací a s Institutem rozvoje evropských regionů.

A i kdyby se nakonec pro techniku děti nerozhodly, neobvyklá činnost, do níž se mohou v rámci technických školek zapojit, je přesto obohatí. „U dětí se rozvíjí představivost, exaktní myšlení, pečlivost, ale také fyzické dovednosti, zejména jemná i hrubá motorika,“ poznamenala ředitelka Mateřské školy Radošovice, Karla Schusterová.

Podstatou projektu bylo nabídnout školám výukové moduly v oblastech stavební, strojní, hudebních nástrojů, chemie a biotechnologie, dále vyškolit pedagogické pracovníky, zajistit potřebné vybavení pro výuku a také techniky a odborníky, kteří byli ochotni se podělit o své zkušenosti.

Informačním centrem projektu jsou internetové stránky www.technicke-ms.cz, kde kromě přehledu zapojených škol lze nalézt výukové moduly, nejrůznější přehršel rad, tipů a triků a také e-learningový kurz. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět