SNĚM SP ČR: Klíčové požadavky na hospodářskou politiku vlády

Prezident SP ČR J. Hanák předal požadavky byznysu premiérovi B. Sobotkovi při Sněmu 14. září na MSV v Brně.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zhodnotil dosavadní fungování vlády a do rukou premiéra byly předány priority, které podnikatelská sféra pokládá za potřebné. Na Sněmu zazněly klíčové požadavky SP ČR na politiku vlády.

Požadavky SP ČR na vládu přibližuje video.

Zejména jde o oblast technického vzdělávání a potřebu zabezpečit pro český průmysl dostatek kvalifikovaných odborníků. Dalšími tématy debat byla digitální ekonomika a Průmysl 4.0. Diskutovalo se však samozřejmě i o dalších oblastech ovlivňujících podnikatelské prostředí v naší zemi – o energetice, investičním prostředí, vědě, výzkumu a inovacích či o podpoře exportu.

Klíčové požadavky sociálních partnerů na hospodářskou politiku vlády
Růžena Hejná
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět