Bez kvalifikované pracovní síly budeme mít velký problém

Na konferenci v Poslanecké sněmovně vystoupil viceprezident SP ČR Radek Špicar.

DSC 04001

Česká republika je vzhledem k počtu obyvatel pracujících v průmyslových oborech „průmyslovou supervelmocí“. Pokud má však průmysl nadále hrát roli ekonomického motoru země, musí se urychleně modernizovat, řekl dnes viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Radek Špicar na mezinárodním semináři nazvaném Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, který se v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Pokud si chce český průmysl zachovat konkurenceschopnost, musí v nejbližším období projít procesem digitalizace a integrovat vysoce moderní technologie. Jen jejich zavedení však nestačí, druhou nutnou podmínkou úspěchu je kvalifikovaná pracovní síla.

„Pokud se nám jí nebude dostávat, tak budeme mít všichni velký problém. Zatím to tak vypadá, ale já doufám, že se jej alespoň částečně podaří vyřešit,“ uvedl Radek Špicar. Připomněl, že se českým firmám nedostává kvalifikovaných a často ani nekvalifikovaných pracovníků Důvodem je, že studijní programy vysokých škol nevycházejí ze skutečných potřeb firem.

„Zlepšení situace vyžaduje hlubokou strukturální reformu vysokého školství. Voláme po ní už 25 let, ale dosud jsme se jí nedočkali,“ konstatoval Radek Špicar. Reforma by měla přinést změnu systému odměňování pedagogů, posílit roli správních rad a upravit postavení akademických senátů vysokých škol. Upozornil i na žebříček OECD, podle něhož české vysoké školy ze všech členských zemí této mezinárodní organizace vůbec nejméně spolupracují s firmami.

Zásadní problémy jsou ovšem i u nižších stupňů škol. Vysoké procento absolventů odborných škol končí na úřadech práce. „Je to tím, že se ty dva systémy – firemní a vzdělávací – vyvíjejí zcela nezávisle na sobě, v podstatě paralelně, ale vzájemně spolu nekomunikují a nespolupracují. Jinými slovy: školy nevědí, co firmy budou po absolventech požadovat v reálném životě a v podstatě vychovávají budoucí žadatele o sociální dávky,“ konstatoval Radek Špicar.

SP ČR považuje podporu technického školství za jedno ze svých nejdůležitějších témat. „Dnešní akce je dobrým znamením, že máme i v Poslanecké sněmovně partnery, s nimiž o něm můžeme jednat,“ uvedl Radek Špicar na adresu předsedy sněmovního hospodářského výboru Ivana Pilného, jenž seminář zahájil.

Související odkazy:

 

Ministryně zváží, jak napojit technická centra na výuku

Kvalita vzdělávání neodpovídá požadavkům firem

Premiér a ministryně jednali se SP ČR o technickém školství

 

 

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět