Premiér Bohuslav Sobotka přislíbil podporu snah o konkurenceschopnost

Dopisem odpověděl na požadavky vznesené na zářijovém Sněmu SP ČR v Brně.

sobotkasne

Premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka zaslal dopis prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslavu Hanákovi, v němž odpověděl na požadavky na podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky adresované zástupci zaměstnavatelů vládě na zářijovém Sněmu SP ČR v Brně.

Tehdy Sněm SP ČR zhodnotil dosavadní fungování vlády a do rukou premiéra byly předány priority, které podnikatelská sféra pokládá za potřebné.  Zejména jde o oblast technického vzdělávání a potřebu zabezpečit pro český průmysl dostatek kvalifikovaných odborníků. Dalšími tématy debat byla digitální ekonomika a Průmysl 4.0. Diskutovalo se však samozřejmě i o dalších oblastech ovlivňujících podnikatelské prostředí v naší zemi – o energetice, investičním prostředí, vědě, výzkumu a inovacích či o podpoře exportu.

"Požadavky sociálních partnerů jsem si důkladně prostudoval a jsem rád, že mohu říci, že s drtivou většinou těchto požadavků plně souhlasím, a řada z nich jsou také součástí Programového prohlášení vlády a vládního Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti," uvedl Bohuslav Sobotka ve svém dopise. "Sdílím názor, že Česká republika potřebuje přijmout ještě řadu opatření, aby stabilizovala svou hospodářskou kondici a vytvořila si prostor pro další růst," konstatoval.

V příloze najdete plný text dopisu premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky.

 

 

 

Související články:

 

Sněm SP ČR předložil vládě 31 požadavků

Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

Nejdůležitější okamžiky Sněmu SP ČR a MSV Brno 2015
Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět