Bilance Roku průmyslu a technického vzdělávání: 400 akcí

DSC 1325

Více než 400 akcí se uskutečnilo v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zastupující souhrnně 10,5 tisíce firem. Právě o nich, o efektech v oblasti systémových změn i při ovlivňování veřejnosti a o pokračování letošních životaschopných aktivit v příštím roce jednalo 200 účastníků Závěrečné konference kampaně. Uskutečnila se 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti významných osobností podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy. Na konferenci v diskusi vystoupili vedle dvou desítek mluvčích i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání se partnersky přihlásilo svými akcemi 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Osobní záštitu převzal a v průběhu roku aktivitu podporoval předseda vlády Bohuslav Sobotka, do kampaně se zapojila také ministerstva - MŠMT, MPO, MPSV a MK.

Generálním partnerem byla Česká spořitelna, a.s. a její Nadace Depositum Bonum, která dlouhodobě spolupracuje s propagátorem matematiky a odborníkem na didaktiku matematiky prof. Milanem Hejným. Ten byl v průběhu kampaně pozitivně přijímán mnohými partnery. Na konferenci mu proto jako výraz poděkování za celoživotní přínos předal prezident SP ČR Jaroslav Hanák speciální ocenění Roku průmyslu a technického vzdělávání.

„Bylo moudré, vyhlásit letošní rok Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Vyvolali jsme zájem a diskusi odborné a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se nám získat vládu k podpoře této aktivity, přihlásila se k ní řada významných subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost našich firem vůči světu. Proto budeme i v příštích letech pokračovat v našich snahách, jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblastí jakou je vzdělávání,“uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

 

Závěrečná konference Roku průmyslu

13 fotografií Vstupte
Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět