Novoroční přání prezidenta SP ČR

Jaroslav Hanák přeje členům a partnerům SP ČR úspěšný rok 2016.

 PF 2016

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem ve mně vyvolává radost a hrdost. Jsme svědky robustního, více jak čtyřprocentního růstu české ekonomiky, povzbuzované průmyslem. Pokud ve složitých časech recese dokázal svou odolnost a konkurenceschopnost, nyní prokazuje inovativnost a flexibilitu ve snaze hledat exportní trhy. Naše mezinárodní pozice sráží řada omezení, jednou z nich je chronický nedostatek kvalitních technicky vzdělaných pracovníků. Před krizí roku 2008 to byla větší bariéra růstu než poptávka, pomalu míříme k tomuto stavu. Považuji proto za moudré, že jsme rok 2015 vyhlásili Rokem průmyslu a technického vzdělávání a razantně rozproudili diskusi veřejnosti odborné i části laické o směřování vzdělávacího systému.

V rámci letošní kampaně, kterou podpořila vláda a řada klíčových subjektů, se nám podařilo zorganizovat na čtyři stovky různých akcí ve prospěch technických oborů. Úspěšní jsme byli v některých námi požadovaných opatřeních, vzpomenu prosazení povinné matematiky pro maturitní zkoušky či vzorovou smlouvu mezi firmou a žákem. Je ale zřejmé, že reforma konzervativního školství vyžadující zejména změnu financování je během na dlouhou trať. Jednoznačně se potvrzuje fakt, že školství nejen zaostalo za potřebami současného trhu práce, ale že není připraveno na nastupující kybernetickou revoluci nazývanou Průmysl 4.0. Proto budeme i v příštím roce „tlačit“ na legislativní úpravy a zviditelňovat naše požadavky.

Mám radost z toho, že jsme dokázali propojit zájmy mnoha našich členských svazů, asociací a firem, a že můžeme podpořit Asociaci malých a středních podniků a živnostníků a její aktivitu Rok řemesel 2016. Na závěrečné konferenci naší celoroční kampaně jsem předal jejímu předsedovi štafetový kolík.

Příští rok chceme a budeme pokračovat v prosazování našich společných priorit. Situace bude o to složitější, že budeme svědky politických pnutí v souvislosti s krajskými volbami a blížícími se volbami – všeobecnými, prezidentskými a eurovolbami – přinášejícími obvykle více politikaření než skutečných reforem. Budeme však trvat na našich klíčových požadavcích předložených vládě na našem Sněmu v Brně, které by měla ještě ve svém funkčním období vyřešit nebo jejich řešení významně posunout. Ekonomický růst není samozřejmostí, musí se pro něj něco udělat.

Trápí nás legislativa ovlivňující podmínky pro investice. Povolovací řízení je komplikované a zdlouhavé, přijatá novela EIA vše dále ztížila. Parlament projednává zákon o veřejných zakázkách, ale není dořešeno fungování ÚOHS při vyřizování stížností neúspěšných uchazečů. Insolvenční řízení probíhá prapodivně a vzbuzuje dojem, že nejsme právním státem. Přes veškeré naše silné urgence není zatím dosaženo potřebné míry podpory aplikovaného výzkumu a tolik potřebných inovací. Disproporce na českém trhu práce nebude možné řešit bez potřebné zahraniční migrace ze zemí nám blízkých. Musíme se intenzivně zabývat i vnitřní migrací. Nespokojeni jsme s tím, jak vláda chystá zemi na modernizaci v oblasti digitalizace. Stále nebyly v tomto ohledu vyřešeny kompetence a koordinace. Také rozhodnutí vlády o prolomení uhelných limitů považujeme za polovičaté, nesnižující nejistotu v podnikatelském sektoru, ale i u samotných obyvatel v regionu. Na tempu růstu HDP se významně podílelo intenzivní čerpání strukturálních fondů. Stále více se však musíme připravovat na období, kdy prostředky nebudou k dispozici a budeme řešit dopady na financování z domácích zdrojů.

Musím vyzvednout dobrou spolupráci s vládní koalicí, zvláště v rámci tripartity. Je ale patrné, že ačkoliv politici už myslí na volby, zůstává mnoho problémů, které musí být efektivně řešeny tak, aby pozitivní vývoj ekonomiky byl udržen. Přeji Vám, členům Svazu průmyslu a dopravy ČR, našim partnerům a příznivcům krásné vánoční svátky, úspěšný rok 2016 v podnikání, práci i osobním životě.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět