K plnění cílů EU je třeba podporovat i velké firmy


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) již od počátku přípravy nových Pravidel veřejné podpory EU i nového programovacího období Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) prosazoval hodnocení projektů dle jejich kvality bez ohledu na velikost firmy, jež se o dotace z ESIF uchází. V této věci se dlouhodobě vedla intenzivní jednání, která vycházela i ze skutečnosti, že podíl velkých firem na tvorbě HDP je v ČR významné vyšší, než je v EU obvyklé.

„Jednoznačně dlouhodobě podporujeme malé a střední podniky, nicméně pro naplňování cílů EU by měly být motivovány zároveň i velké podniky, na něž jsou ty malé a střední napojeny. Pro velké podniky v oblasti veřejné podpory už existuje řada omezení, například co se týká intenzity podpory či podporovaných oblastí v rámci strukturálních fondů,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. „Pokud EU chce skutečně podporovat dosažení deklarovaných strategií a reálně naplňovat cíle průmyslové politiky, je potřeba se o navýšení hranice 20 procent alokace v rámci OP PIK věcně bavit,“ prohlásil Jaroslav Hanák.

O zmíněné tématice SP ČR jednal s příslušnými resorty již zhruba dva roky a pro tato jednání svým partnerům předložil řadu silných argumentů. Jednání se vedla ve shodě se sociálními partnery, kteří argumenty SP ČR podpořili „Věcné debatě k navýšení alokace pro velké podniky se nebráníme, obzvláště tam, kde to pro plnění cílů v jednotlivých osách dává smysl. Pozitivní efekt se pak přenáší i na malé a střední podniky,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

„Jsem velmi znepokojen, že namísto odborné a věcné diskuse ve prospěch hospodářství České republiky a jeho konkurenceschopnosti musí média věnovat pozornost z našeho pohledu nesmyslnému nařčení jednoho ze zástupců průmyslu z podpory úzkých zájmů jediné firmy,“ dodal Jaroslav Hanák. SP ČR kategoricky odmítá nařčení prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR a člena představenstva SP ČR Petra Cingra, že by při snaze o úpravu podmínek čerpání strukturálních fondů průmyslovými podniky prosazoval úzké zájmy firmy Agrofert, jejímž je zaměstnancem.

Několikrát jsme upozorňovali na nutnost zajištění co nejlepšího naplnění cílů a na potřebu zohlednit specifické podmínky v sektorech jako je energetika či výzkum a vývoj. Realita skutečné celkové míry podpory velkých podniků a jejich výsledků v minulém programovacím období hovoří naprosto jasně. Například u úspor energie tvořily velké podniky jen 27 % všech podpořených projektů, avšak generovaly více než 80 % celkové úspory energie. Obdobné to bylo i u projektů na snižování emisí a to vše přesto, že i v předchozím období 2007-2013 byly výzvy pro velké podniky vypisovány až v druhé polovině programovacího období.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět