Prezident SP ČR jednal s ministrem Babišem

Na programu jednání byly elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH či stavební zákon.
Elektronická evidence tržeb, jednotné povolovací řízení, kontrolní hlášení DPH, stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách, udržení karenční doby či finanční podpora České exportní banky byly hlavními tématy dnešního jednání prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a generální ředitelky Dagmar Kuchtové s místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem. „Věcně jsme se shodli. Společně také cítíme potřebu výraznější politické podpory v rámci koalice a v poslanecké sněmovně k prosazení těchto opatření,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Ve vztahu ke kontrolnímu hlášení DPH se obě strany dohodly na tom, že průběžně budou vyhodnocovány zkušenosti firem jak ze strany SP ČR a jeho členských firem, tak i ze strany Ministerstva financí ČR. SP ČR bude zajímat, jak bude dodržován slib ze strany úřadů ohledně tolerantnějšího přístupu při rozhodování o sankcích. Jaroslav Hanák podpořil snahu Ministerstva financí ČR zajistit rovné podmínky ve výběru daní. Jde o citlivá témata jako je elektronická evidence tržeb či kontrolní hlášení DPH. „Změny musí být důkladně připravené státními institucemi. Firmy potřebují dostatek času na přípravu, musí být pro ně vytvořeny odpovídající podmínky. Podporujeme tato opatření za podmínky, že budou dobře připravena,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Shoda panovala i ve vztahu k podpoře exportu. Zástupci SP ČR zmínili obavy některých exportérů a požadavek, aby stát finančně podpořil nejen Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, ale také Českou exportní banku (ČEB). Ministr financí Andrej Babiš odmítl informaci, že by ČEB neměl být podpořen. „Potřebujeme v přijímaných politických rozhodnutích předvídatelnost, týká se to i České exportní banky,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Shodný názor vyjádřily obě strany i na téma karenční doby. SP ČR na schůzce prezentoval svůj odmítavý postoj ke snahám o zrušení karenční doby. K takovému kroku je podle zaměstnavatelů nutná shoda napříč politickým spektrem a zejména pak mezi zaměstnavateli, odbory a vládou. Tato shoda zatím není.


Jedním z klíčových problémů, na který poukazuje SP ČR je také úprava legislativy pro povolování investiční výstavby. SP ČR požaduje, aby povolovací řízení bylo zjednodušeno a zkráceno. Touto otázkou se bude zabývat v úterý 26. ledna také porada ekonomických ministrů za účasti ministra financí. SP ČR upozornil na to, že řešení tímto směrem musí mít odpovídající politickou podporu.

Tisková zpráva k dispozici zde.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět