SP ČR posiluje členskou základnu a řeší Průmysl 4.0

Valná hromada SP ČR v Brně potvrdila rozšíření členské základny i představenstva.

 

hhromada2

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), který je nejvýznamnějším zaměstnavatelským sdružením svazů a asociací a individuálních členských firem v zemi, posiluje svou členskou základnu. Za posledního půl roku jeho řady rozšířil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), jehož členové reprezentují 500 tisíc pracovních příležitostí, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED) či Solární asociace. Do jeho řad vstoupily tři desítky individuálních členských firem. Za poslední období síla SP ČR vzrostla – nyní hájí zájmy více než 11 tisíc firem zaměstnávajících 1,3 milionu zaměstnanců. 

„Nárůst členské základny se jen díky vstupu nových asociací zvýšil o více jak pět set členů,“ uvedl dnes prezident SP ČR Jaroslav Hanák při svém projevu na valné hromadě SP ČR v Brně.

Také představenstvo SP ČR posílily dvě významné osobnosti, jejichž kooptaci představenstvem dnešní valná hromada schválila. Jsou jimi prezident Svazu strojírenské technologie (SST) a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou Miroslav Šabart a ředitel divize odpady pro ČR a SR Veolia Česká republika, a.s. Milan Chromík.

Hostitelem valné hromady SP ČR byl člen jeho představenstva Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR. SP ČR se angažuje v prosazování Průmyslu 4.0, výrazně se podílel na přípravě dokumentu Národní iniciativy pro Průmysl 4.0, který naznačuje směry postupu realizace českého modelu. 

Podstatný předpokladem pro zavádění Průmyslu 4.0 do praxe a prostorem výměny zkušeností by mělo být vytvoření celonárodní Národní platformy pro Průmysl 4.0, jejíž vznik SP ČR připravuje. „Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce se v mnoha rozvinutých zemích stává realitou. Pro český průmysl je proto mimořádně důležité mít společnou platformu, která bude prosazovat, aby se implementace konceptu Průmysl 4.0 stala strategickou prioritou nejen pro české podniky ale i pro vládu. Jsem velmi rád, že právě Svaz hraje při jejím budování klíčovou roli,“ prohlásil Eduard Palíšek.

 Více informací v tiskové zprávě.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět