Rozporné názory na udělení statusu tržní ekonomiky Číně


V souvislosti s pokračující debatou o tom, zda by Evropská komise měla udělit status tržního hospodářství Číně, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zorganizoval v průběhu dubna mezi svými členy průzkum. Šetření mělo za úkol zjistit, do jaké míry by členským firmám a odvětvovým svazům případné neudělení statusu vadilo. Zjišťovalo i pohled respondentů na negativní dopady v souvislosti s jeho neudělením.

Ankety se zúčastnily členské firmy a odvětvové svazy z různých oblastí průmyslu, například ze strojírenství, ocelářství, energetiky, projektování a dodávek investičních celků či leteckého průmyslu.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že 64 % respondentům by nevadilo, pokud by Evropská komise Číně status tržního hospodářství neudělila. Menší části, tedy 36 % respondentů, by neudělení vadilo.

Většina firem, které podpořily neudělení statusu, neočekává v souvislosti s tímto neudělením negativní dopady. Část respondentů například nepředpokládá, že by neudělením statusu došlo ke snížení čínských investic v Evropě. Ovšem řada odpovědí upozorňovala na to, že udělení statusu je pro Čínu důležité a v případě jeho neudělení se bude bránit nebo hledat alternativní cesty pro své zboží na evropský trh. Některé firmy očekávají následovné zhoršení ekonomických a politických vztahů a uvádějí i možnost zavedení čínských sankcí na evropské zboží. Právě zavedení případných sankcí ze strany Číny a s tím spojených problémů se obávají firmy nejvíce.

Firmy, které udělení statusu podpořily, vyjádřily obavu z možného propadu evropského exportu na čínský trh, poukazovaly i na obtížnější vstup na tento trh a na zhoršení finanční situace v souvislosti se snížením vzájemného obchodu.

SP ČR očekává, že oslabení antidumpingových opatření ve spojení s udělením statusu tržního hospodářství Číně zejména dopadne na oblasti ocelářství a strojírenských technologií a sklářský a keramický průmysl.

Jaké by měl být postoj vlády? Více informací a závěr nového průzkumu najdete v tiskové zprávě.

Stanovisko SP ČR k dispozici zde.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět