Průmysl v ČR zásadně podporuje setrvání Británie v EU


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jednoznačně podporuje setrvání Velké Británie v Evropské unii. Současně však referendum o jejím vystoupení považuje za hlasování o fungování EU a jejích institucí. Zastává tak shodné stanovisko s prezidenty Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, jejímž je SP ČR jedním ze čtyř desítek národních členů. Referendum by podle jeho názoru zejména mělo být důrazným poučením pro evropské struktury, že vážné problémy v jejím fungování skutečně existují, a mělo by poukázat na jejich neschopnost řešit problémy efektivně.

„Vystoupení Británie by vážně zasáhlo samotný princip fungování Evropské unie,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Připomněl, že právě Spojené království v uplynulých více než 40 letech sehrávalo zásadní roli snah o to, aby se obchod a jednotný trh staly ústředními prioritami Evropy. „Navíc se nejedná o zemi malou a nevýznamnou, právě naopak,“ připomněl Jaroslav Hanák.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a na těchto odkazech:

 

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět