Vyjádření prezidenta SP ČR J. Hanáka k referendu o Brexitu

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR jednoznačně podporuje setrvání Velké Británie v Evropské unii. Současně považuje referendum o jejím vystoupení za hlasování o fungování EU a bruselských institucí.

Referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie je téma, které zneklidňuje evropský byznys. Jako členové evropského podnikání sdruženého v konfederaci BUSINESSEUROPE jsme vyjádřili jednoznačnou podporu těm, kteří nechtějí opustit unijní rodinu.

Vystoupení Británie by vážně zasáhlo samotný princip fungování Evropské unie. Právě Spojené království v uplynulých více jak čtyřiceti letech sehrávalo zásadní roli v tom, aby se obchod a jednotný trh staly ústředními prioritami Evropy. Navíc se nejedená o zemi malou a nevýznamnou, nýbrž naopak.

Na druhé straně už samotné referendum by mělo být poučením pro evropské struktury, že existují vážné problémy a nespokojenost s jejím fungováním a neschopností efektivně řešit problémy, a nemyslím tím jen migrační krizi, která k referendu přispěla, či téma Řecka.

Mnohokrát jsme slyšeli o reformách, které ve skutečnosti měly jen proklamativní charakter. V mnoha oblastech jsou více než potřebné, řekl bych, že je již pět minut po dvanácté. Jako podnikatele nás zajímá, jaké jsou vytvářeny podmínky pro konkurenční výkonnost Evropy v globálním hospodářství. Evropa nadále nemůže přehlížet ostrou konkurenci ostatních regionů.

Neustále se hovoří o zlepšování podmínek pro podnikání, ale dovolím si tvrdit, že skutečné výsledky jsou od deklarovaného záměru hodně vzdáleny. Místo toho evropští byrokraté vymýšlejí nové a nové předpisy, ve kterých už se pomalu nikdo nevyzná. To nemluvím o tom, jaké problémy přináší do podnikání jejich dodržování.

Názor českého průmyslu i můj osobní je jasný - Spojené království by nadále mělo zůstat členem Evropské unie.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

kategorie Tiskové zprávy
zpět