Odpovědi na dotazy týkající se případného Brexitu

Co Británie dává EU a proč je její setrvání v unii tak důležité?

Co Velká Británie dává Evropské unii?

 • pragmatický, konzervativní/protestantský přístup;
 • pružnost, budování ad hoc spojenectví zejména s menšími státy EU;
 • výhody z členství v G8, Radě bezpečnosti OSN, NATO, Radě Evropy;
 • důraz na rozšiřování a liberalizaci obchodu uvnitř EU i vně EU;
 • tzv. „zvláštní vztahy“ s USA (versus uzavření TTIP);
 • Společenství národů (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Indie, Pákistán, Bangladéš, Malajsie, Singapur, Jamajka);
 • zámořská území po celém světě (mimo EU);
 • tzv. „srdečná dohoda“ s Francií (jaderná energetika);
 • důraz na volný pohyb zboží a služeb, kapitálu;
 • důraz na volný pohyb osob a nediskriminaci, ale boj proti zneužívání volného pohybu;
 • výrazný čistý přispěvatel do unijního rozpočtu, důraz na reformu zemědělské politiky, politiky v oblasti strukturálních a kohezních fondů;
 • vyvažování zájmů Německa a Francie;
 • důraz na politiku výlučnosti (výjimky = „opt-outy“ z Lisabonské smlouvy, z přijetí eura, britský rabat; stojí mimo Schengenský prostor);
 • dlouhodobá podpora rozšiřovacích (přijetí Turecka), nikoli prohlubovacích procesů;
 • zájem na vybudování funkční společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, která nebude vyvažováním USA.

  O co aktuálně jde?

 • pokud Británie řekne "ano" setrvání v EU, přijme Evropská rada závěry z 18.-19. 2. 2016;

 • tlak na vnitřní změnu EU v reakci na krize posledních let – finanční a ekonomickou (reakce na nerealizovaný Grexit), migrační;

 • tlak na lepší hospodářskou správu EU v reakci na nerealizované reformy zejména v jižním křídle EU a zrychlující se divergenci ekonomik;

 • tlak na konkurenceschopnost EU vůči okolnímu světu, na zjednodušování legislativy a odstraňování byrokracie/překážek pro podnikání v EU;
 • tlak na vyšší bezpečnost v EU v kontextu imigrace z jižní Evropy a na omezení přílivu zahraničních pracovníků odkudkoli z EU a na zabránění zneužívání sociálního systému (v případě GB jde o zvláštní ujednání o sociálních dávkách - příspěvkách na děti);
 • tlak na zpomalení prohlubování integrace EU (zlepšení fungování eurozóny v kontextu budování hospodářské a měnové unie navzdory divergence ekonomik po krizi a efektivní správa bankovní unie, zajištění stability eura; budování politické unie);
 • tlak na vnitřní sebereflexi EU, unijních institucí (jednota v rozmanitosti nebo rozmanitost v jednotě?).

    Proč je pro ČR setrvání Británie v EU důležité?

 • spojenec ČR (nadstandardní vztahy v oblasti bezpečnosti), významný koaliční partner při jednáních v EU;
 • ideová spřízněnost v unijních tématech – liberalizace obchodu, vnitřní trh, přístup k bezpečnostním hrozbám;
 • obezřetnost vůči Rusku, atlantický prvek v zahraničních politikách;
 • významný exportní trh pro ČR, ale asymetričnost obchodních vztahů;
 • významný investor v ČR;
 • ČR mezi prvními otevřela Británii svůj pracovní trh;

  Jaký je vztah GB ke středoevropskému regionu?

 • ČR je pro Británii státem spíše okrajového významu. Naši podporu může spíše účelově využívat k vyvažování jiných větších hráčů;
 • ČR ale Británii potřebuje pro budování ad hoc koalic v EU;
 • obezřetnost vůči Rusku;
 • není ale deklarován zájem na utužování vzájemných vztahů do budoucna („GB má pouze zájmy, nikoli spojence“);
 • potenciální zájmy v energetice směrem na Východ.

Zpracovala Marta Blízková, manažerka SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie Tiskové zprávy
zpět