Zavřít

Online seriál Svazu průmyslu - 9. díl: Srovnání německého modelu a českého návrhu kurzarbeitu

1/1

V návrhu systémového kurzarbeitu je třeba dořešit nejen výši náhrady mzdy, jak tvrdí vláda. Firmy potřebují, aby v zákoně byl automatický mechanismus, který jim umožní se o pomoc státu ucházet vždy, když se dostanou do předem vymezených problémů. O každé aktivaci kurzarbeitu by neměla rozhodovat vláda politicky svým nařízením, jak s tím počítá aktuální návrh ministerstva práce a sociálních věcí. Svaz průmyslu a dopravy na tiskové konferenci srovnal fungující německý model s aktuálním návrhem českého kurzarbeitu.

Mluvčí: Jan Rafaj (SP ČR), Zuzana Fecianc a Eliška Komínková (Baker McKenzie)
Klíčová slova: kurzarbeit, český model, neměcký model, srovnání, firmy, kompenzace, krize