Projekty

SP ČR se již více než 15 let zapojuje do realizace projektů na národní i mezinárodní úrovni v roli partnera i koordinátora. Zahraniční projekty byly zpočátku zaměřeny především na získávání zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů prostřednictvím stáží v zemích EU či Japonsku. Později se projekty soustředily na problematiku vzdělávání, rozvoj kompetencí, vytváření výukových modulů, zvyšování podnikové kultury a etiky a volný pohyb pracovních sil. V posledních dvou letech se nosnými tématy zahraniční projektové spolupráce staly podpora sociálního dialogu, komparace flexibilních forem práce a stárnutí pracovní síly.

zpět