Svaz průmyslu představil bariéry a šance pro podnikatelské prostředí


aDSC 0324Na odborné konferenci Svaz průmyslu a dopravy ČR představil firmám a zástupcům sociálních partnerů některá z témat, kterými se v průběhu roku 2017 zabýval, a která mají dopad na zaměstnavatele a podnikatelské prostředí v ČR. Kromě odborných příspěvků k těmto tématům pohovořili na konferenci i náměstci Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Hůrka a Jiří Vaňásek. Po úvodním slovu generální ředitelky Svazu Dagmar Kuchtové řekl pár slov i Vít Samek, místopředseda ČMKOS.

V prvním bloku představil Jan Harnych ze společnosti Enviros studii, kterou zpracovával pro Svaz průmyslu k energetickým úsporám. Studie prokázala, že přijetí revize směrnice o energetické účinnosti v podobě, kterou navrhuje Evropská komise, by mělo velké finanční dopady na českou ekonomiku. V nejpravděpodobnější variantě přijdou energetické úspory na 510 až 1025 miliard korun, cca 40–60 % by musel dotovat stát. Rizikový scénář návrhu směrnice náklady více než zdvojnásobuje.

Poté se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR Miloš Rathouský a Jarmila Modrá věnovali tomu, jak Národní dohoda a projekt Pospolu změnily trh práce a vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy ČR byl iniciátorem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem), ten se věnoval propojování škol a firem. Díky projektu vznikla doporučení na systémové změny ve vzdělávání, která předal bývalé ministryni školství Kateřině Valachové. Letos Svaz hodnotil, jak se ministerstvo školství těmito doporučeními řídí. Zjistil, že některá z nich ministerstvo školství naplňuje jen částečně a některá vůbec.

Otázkou, jestli mají mít někteří zaměstnanci právo odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek, nebo jestli je možné vykonávat náročné profese až do důchodového věku, se zabývaly Martina Miklová a Markéta Nesrstová ze společnosti Trexima. Ve svém bloku řešily například důvody pro předčasný odchod z trhu práce a zabezpečení zaměstnanců (důchodový systém a zaměstnanecké benefity).

V dalším bloku se Štefan Tomolya ze společnosti Bohemia Iuris Kapitál, s.r.o. věnoval snižování administrativní zátěže u zaměstnavatelů. Představil výsledky analýzy, která se zaměřovala na podstatné aspekty administrativní zátěže, které zaměstnavatele tíží.

V posledním bloku představila Tereza Mynářová ze společnosti Trexima Rejstřík transparentnosti. Do něj by se měly registrovat subjekty, které ovlivňují politiku EU. Výsledky studie, které ve svém bloku Mynářová prezentovala, ukázaly, že firmy, organizace zaměstnavatelů a profesních sdružení o Rejstříku transparentnosti je velmi nízké. Kromě toho mají vůči konkrétním úpravám rejstříku, které plánuje Evropská komise, značné výhrady.

Prezentace ke stažení

Bariéry a šance pro podnikatelské prostředí 2017

9 fotografií Vstupte
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět