Aktivní motivace žáků = jistota pro budoucnost řemesel

SP ČR partnerem projektu podporujícího prestiž řemesel a zájem žáků o technické obory na středních školách v Olomouckém kraji.

 Zadavatel

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.1 –Zvyšování kvality ve vzdělávání)

Koordinátor projektu

 • Asistenční centrum, a.s.

Partneři projektu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Asociace energetického a elektrotechnického průmyslu „AEV“

Realizace projektu

 • Březen 2009 - únor 2011

Cíle projektu

 • Vrátit řemeslu jeho ztracenou prestiž.
 • Aktivní motivace žáků základních škol s cílem zvýšit zájem o technické a řemeslné obory.
 • Představit plošně vhodným způsobem technické obory a profese po celém Olomouckém kraji.
 • Vytvoření jednotných metodických podkladů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a představení těchto profesí (oborů) žákům základních škol v dostatečném předstihu před výběrem studijního oboru, resp. povolání.
 • Proškolit výchovné poradce zapojené v projektu na základě vytvořených metodik a tím zvýšit jejich odbornost.
 • Získat přehled o jednotlivých zaměstnavatelích v kraji jako zpětnou informaci pro školy.
 • Přímá a cílená propagace vybraných profesí netradiční formou (besedy, filmy, hry, návštěvy ve firmách, SŠ).
 • Vytvořit Katalog řemesel, který bude netradičním způsobem popisovat vybrané profese a obory.Vytvořit informační systém (web) pro žáky, jejich rodiče a zaměstnavatele.

Stručný popis projektu

 • Cílem projektu je zvýšení zájmu žáku základních škol o studium řemeslných a technických oborů, tj. vhodné plošné představení těchto oborů v rámci celého Olomouckého kraje a vytvoření jednotných postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání výchovných poradců, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům 7., 8., a 9. tříd základních škol.
 • Potřebnost realizovat takovýto projekt vyplývá nejen z informací ze škol a od zaměstnavatelů, ale také z výstupů projektů, které se realizovaly v Olomouckém kraji a byly zaměřeny na komunikaci mezi zaměstnavateli, školami, úřady práce apod.

Aktivity projektu

 • Zjištění zájmu konkrétních firem a škol o propagaci řemesel a technických oborů.
 • Zahraniční stáž – zjištění postupů a zkušeností při prezentaci technických oborů, přenos zkušeností.
 • Příprava a výroba metodik školícího programu.
 • Školení pracovníků ZŠ, SŠ a profesních odborníků.
 • Příprava a tvorba Katalogu řemesel, webového portálu.Kampaň vůči žákům, besedy na školách.

Kontaktní osoba

 • Mgr. Lucie Řezníčková, lreznickova (zavináč) spcr.cz

logo-AC

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět