Komunikace spolupráce výuka v Karlovarském kraji

SP ČR partnerem v projektu zaměřeném na uzší spolupráci škol a zaměstnavateli ke zkvalitnění výuky na základě potřeb trhu práce.

 Zadavatel

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.1 –Zvyšování kvality ve vzdělávání)

Koordinátor projektu

 • Asistenční centrum, a.s.

Partneři projektu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Realizace projektu

 • Leden 2009 - prosinec 2010

Cíle projektu

 • Vybudovat celokrajské zázemí pro podporu komunikace a spolupráce mezi zaměstnavateli a odbornými školami při výměně zkušeností při zkvalitňování výuky dle potřeb trhu práce.
 • Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v Karlovarském kraji.
 • Vytvořit systém spolupráce mezi SOŠ a zaměstnavateli s důrazem na technické obory.
 • Nastavit jednotný systém předávání praktických dovedností a zkušeností pracovníků firem do výuky.
 • Získat přehled o jednotlivých zaměstnavatelích v kraji jako zpětnou informaci pro školy.
 • Dosáhnout cílené pozitivní motivace zaměstnavatelů pro zapojení se do systému praxí a odborné výuky.
 • Vytvořit informační systém (web) pro školy a zaměstnavatele.
 • Přenést průřezově zkušenosti mezi školami a zaměstnavateli v jednotlivých oborech na území Karlovarského kraje.
 • Podpora aktivit vedoucích k dílčím projektům jednotlivých škol či zaměstnavatelů.

Stručný popis projektu

 • Projekt reaguje na skutečnost, že se firmy v Karlovarském kraji potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Proto realizační tým projektu Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji bude iniciovat a podporovat průběžnou komunikaci a spolupráci mezi zaměstnavateli a odborný školami, zejména v oblasti úpravy učebních osnov a předmětů tak, aby co nejvíce odpovídaly současným požadavkům zaměstnavatelů. Jelikož školy nemají čas a možnosti komunikovat se stovkami firem v kraji a též firmy nemají čas na komunikaci se školským prostředím, které navíc neznají, bude projekt jakýmsi prostředníkem mezi oběma stranami.Podstata projektu tedy spočívá v podpoře komunikace a spolupráci subjektů z firemní a školské sféry.

Aktivity projektu

 • Kontaktování a komunikace se zástupci škol a zaměstnavatelů v Karlovarském kraji.
 • Semináře a oborová setkání zástupců škol a zaměstnavatelů.
 • Tvorba návrhů vedoucích k celkovému zlepšení a zvýšení kvality ve vzdělávání.
 • Úprava výuky na základě Technologických profilů zaměstnavatelů, které budou v rámci projektu zpracovány v 6ti různých oborech.Zpracování a provoz projektových webových stránek.

Kontaktní osoba

 • Miroslav Bednář, mbednar (zavináč) spcr.cz

 

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět