Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů

Svaz průmyslu a dopravy ČR dále pokračuje v projektových aktivitách na podporu sociálního dialogu v České republice.

logo

Předkladatel projektu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR

Zadavatel

 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Adaptabilita - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Realizace projektu

 • 1. červen 2010 - 31. květen 2013

Cíle projektu

 • rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností zaměstnavatelů a zaměstnanců sociálních partnerů za stranu zaměstnavatelů ve spolupráci s odborovými organizacemi ve vybraných problematikách
 • zlepšování a rozšiřování kvality služeb sociálních partnerů na regionální i národní úrovni
 • zkvalitnění tripartitního a bipartitního dialogu
 • rozvíjení systému dalšího vzdělávání pracovníků sociálních partnerů

Cílová skupina

 • Sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci

Klíčové aktivity projektu

 • Sociální dialog v ČR a zahraničí - zpracování analýz
 • Strategie odpovídajících služeb a strategie udržitelnosti sociálních partnerů
 • Nastavení vzdělávacích aktivit a systému vzdělávání
 • Realizace vzdělávacích aktivit
 • E-learningové vzdělávání
 • Kulaté stoly, konference
 • Sociální dialog na podnikové a odvětvové úrovni
 • Přenos zkušeností ze zahraničí
 • Sociální partnerství
 • Informační a metodické publikace
 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v praxi
 • Podpora sociálního dialogu na regionální úrovni
 • Řízení projektu
 • Evaluace vzdělávacích, konzultačních a poradenských aktivit projektu

Výstupy projektu

 • V rámci projektu bude uspořádáno více než 250 seminářů a 160 kulatých stolů. Proškoleno bude 6,5 tisíce a podpořeno více než 11 tisíc osob.
 • V průběhu tříletého projektu bude zpracováno 25 analýz, vznikne 5 odborných publikací a 2 elearningové kurzy. Analytická činnost bude zaměřena na 3 okruhy a to: 1) na členskou základnu - analýzy dle odvětví, sektorů, územní působnosti apod. 2) na sociální dialog v českém prostředí - především analýzy vybraných legislativních úprav, 3) sociální dialog v zahraničí - porovnání, rešerše dostupné literatury, dopady sociálního dialogu, systémy komunikace sociálních partnerů.
 • Cílové skupině dále bude poskytováno poradenství jak přímým kontaktem, tak i prostřednictvím portálu www.socialnidialog.cz.

Kontaktní osoba

 • Ing. Ondřej Gbelec, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 225 279 807

esf_eu_oplzz_podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět