Nový občanský zákoník

Svaz průmyslu a dopravy ČR je partnerem v projektu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK".

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Zkrácený název projektu: Nový občanský zákoník

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00004

Koordinátor projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partneři projektu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), Asociace samostatných odborů (ASO)

Doba realizace projektu: 21. 10. 2013 – 30. 6. 2015

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA č. 1 - Vzdělávání

  • Jedná se o hlavní klíčovou aktivitu projektu. Od 1.1.2014 dojde k rekodifikaci soukromého práva, což ovlivní mimo jiné i právní rámec kolektivního vyjednávání. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byli účastníci seznámeni se základními rysy nové právní úpravy. K dosažení tohoto cíle přispějí diskusní fóra (240 setkání), do kterých se zapojí cca 4800 zástupců cílové skupiny. Jednotliví účastníci diskusních fór obdrží na toto téma zpracovaný materiál. Tato publikace je zaměřena na porovnání dosavadní a nové právní úpravy a vysvětlení základních pojmů a zásad nového občanského zákoníku.KA č. 2:
 

KA č. 2 - Shromažďování zkušeností a aplikačních poznatků

  • Cílem této aktivity je jak získávání poznatků o dopadech právní úpravy na cílovou skupinu,  sběr informací a poznatků o eventuelních problémech a nejasnostech spojených s podpůrnou aplikací nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, tak příklady dobré i špatné praxe.  Získané pozitivní i negativní informace a zkušenosti budou využity v závěru projektu.
 

KA č. 3: Závěrečná konference

  • Cílem této aktivity bude tripartitní, případně bipartitní konference zaměřená na prezentaci a oponenturu hlavních výstupů. Výstupem bude formulace společných závěrů týkajících se shrnutí poznatků s aplikací nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a požadavků směřujících k nezbytným úpravám v právních předpisech. Konference se zúčastní cca 80 zástupců sociálních a dalších partnerů z oblasti tvorby legislativy a oblasti vedení sociálního dialogu na všech úrovních.

KA č. 4: Zpracování závěrečného dokumentu

  • Cílem této aktivity je předložení společné dohody (dokument, výzva) v souladu se statutem RHSD ČR a to Vládě ČR (Parlamentu ČR). Na základě sběru a analýzy poznatků a zkušeností od cílové skupiny budou formulovány a představeny návrhy na úpravu pravidel podpůrného použití nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, na kterých byla mezi sociálními partnery dosažena shoda. Pozornost bude také věnována shrnutí pozitivních i negativních dopadů rekodifikace soukromého práva a s ní souvisejícího prohloubení subsidiarity občanskoprávních norem ve vztazích k vznikajícím při výkonu závislé práce. Zvláštní pozornost bude věnována případným nedostatkům, které závažným způsobem narušují hladký průběh pracovněprávních vztahů, kladou i těžko překonatelné výkladové a aplikační překážky.

KA č. 5: Řízení projektu

KA č. 6: Setkávání a sebevzdělávání moderátorů

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Cílovou skupinou jsou sociální partneři, definovaní RHSD ČR a jejich členské základny a odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu. Pro potřeby celé cílové skupiny se budou jednotlivé klíčové aktivity realizovat na centrální, odvětvové i regionální úrovni mimo hl. m. Praha.

KONTAKT ZA SP ČR

  • Mgr. Tereza Hejlová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

esf eu oplzz podpora-01

 

 

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět