Pracovnělékařské služby - výstupy k projektu

Sociální partneři s celostátní působností – Asociace samostatných odborů (ASO) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), vytvořili pro řešení problémů s aplikací právní úpravy pracovnělékařských služeb speciální platformu bipartitního dialogu prostřednictvím Projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a  zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb.“  Tento projekt byl ukončen dne 30.6.2015 a výstupy byly projednány na jednání tripartity.

PLS_-_výstupy_na_RHSD.pdf

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Realizované projekty
zpět