Analýza kolektivního vyjednávání

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ provedl SP ČR analýzu kolektivního vyjednávání. Cílem této analýzy bylo získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.

Nové možnosti zefektivnění spolupráce VSZ a MSP

SP ČR partnerem projektu, který umožní získat zástupcům malých a středních podniků nové zkušenosti v oblasti kooperace zaměstnavatelů a veřejných služeb zaměstnanosti během zahraničních stáží.

RAP Mainstreaming

Šírení výstupů projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce prostřednictvím seminářů ve všech krajích České republiky.