Česká společnost strojírenské technologie

Na Okraji /1
Ústí nad Labem-město-Klíše
400 00 Ústí nad Labem
IČO: 26542153
Tel.: 475 285 511
Fax: 475 285 566
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět