Středočeské inovační centrum, spolek

Činnost Středočeského inovačního centra (SIC) napomáhá ke vzájemné informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci členů spolku při kvalifikované reprezentaci jednotlivých členů/zakladatelů spolku vůči dalším subjektům. Mezi zakladatele spolku patří Astronomický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a Středočeský kraj. Cílem SIC je přispět k rozšíření potenciálu členův oblasti transferu technologií, v šíření výsledků výzkumu, vývoje a inovací a při využívání výsledků své výzkumné činnosti.
Účelem spolku Středočeské inovační centrum je přispívat k podpoře a rozvoji inovačních podnikatelských, nepodnikatelských, vědecko-výzkumných a regionálně rozvojových aktivit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje. Spolek rovněž napomáhá zvýšení úrovně vzdělávání v regionu, jakož i ke zvyšování informovanosti dalších subjektů v oblastech podpory tvorby podnikatelských plánů, transferu technologií, finančních, marketingových a dalších oblastech za účelem zlepšení konkurenceschopnosti kraje.
Zborovská 81/11
Smíchov
150 00 Praha
50.0750625N, 14.4074858E
IČO: 04228235
DIČ: CZ04228235
Tel.: 246 083 190
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět