HE Consulting s.r.o.

Kontaktní údaje:
Kateřinská 522/21
120 00 Praha 2
Česká republika

HE Consulting pomáhá průmyslovým podnikům k významným úsporám energie ve výrobě. Díky přístupu odlišnému od klasických metod řízení energie dosahují velmi výrazných úspor energie za krátký čas. Výsledkem unikátní metody QUEST jsou trvalé úspory 10 – 15 % ročně s návratností investic okolo jednoho roku. Klíčem je inovativní způsob kombinace dat, technologií a velmi často opomíjeného lidského chování.

Pomocí kvantifikace a vizualizace dat dává HE Consulting podnikům jasnou zpětnou vazbu o nakládání s energií, a to nejenom managementu, ale i samotným zaměstnancům, kteří mají spotřebu energie dennodenně ve svých rukách. Díky tomu pak pomáhají ve firmách nastavit jednoduché procesy, které velmi rychle vedou k úsporám energie na místech, která doposud nebraly v potaz.

Reference může za členské subjekty SP ČR poskytnout např. pan Harazim ze Škoda Auto a.s., z oddělení PSU Green Office.

Mezi další služby HE Consulting patří příprava na certifikaci ISO 50001, energetický audit a energetické posouzení projektu.

Motivací pro vstup do Svazu průmyslu a dopravy ČR je pro HE Consulting řešení témat a problematiky energy managementu v rámci příslušných pracovních struktur SPČR.
Kateřinská 522/21
Nové Město
120 00 Praha
50.0752619N, 14.4277919E
IČO: 01515365
DIČ: CZ01515365
Tel.: +420 234 099 981
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět