Česká obuvnická a kožedělná asociace

Třída Tomáše Bati 5267
Zlín
760 01 Zlín
IČO: 26982510
DIČ: CZ26982510

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět